малки прасета Колкото живата маса на прасетата при отбиване (на 28-ия ден) е по-висока, толкова проблемите по отглеждането им през периода на растеж са по-малки. Голямо значение има изравнеността на групата прасета, които се отбиват. Колкото различията в масата на прасетата са по-малки, толкова опазването и растежът им са по-добри.

През периода на бозаене трябва да се подреждат правилно прасетата на всяка майка така, че да се получава сравнително висока изравненост на прасилата няколко дни след раждането. Този проблем се решава по следния начин: През време на опрасването щом се съберат 9-10 прасета с по-ниска маса, които са забозали коластра и са маркирани, трябва да се преместят на майка с нормално развита млечна жлеза, но родила по-малко прасета. Прасетата на тази майка се поставят при майките на прасетата с по-висока маса. По този начин вниманието на гледача се съсредоточава примерно върху две свине, отглеждащи маломерни прасета, и той е в състояние да им оказва ефикасна помощ. Ако гледачът успее да предпази прасетата от стомашно-чревни заболявания, въпросът с изравнеността на групата при отбиването се решава до голяма степен.

През периода на кърмене трябва да се осигури такова хранене и отглеждане на прасетата, че при отбиването да имат възможно най-висока маса. Тази задача се решава успешно чрез оптимално хранене от постъпването на свинете в родилното помещение до отбиването на прасетата. Това хранене винаги е съобразено с възрастта на майките, телесното им състояние при постъпването и т.н.

В зависимост от масата на прасетата и млечността на всяка майка, която се установява по състоянието им, дажбата до 10-ия ден постепенно се увеличава, докато стигне до хранене на воля. Този въпрос се решава индивидуално за всяка свиня, като не бива да се допускат заболявания от мастит. По преценка може да се увеличи кратността на храненето, да се прибавят вещества, подобряващи вкуса на дажбата и да се повиши протеиновото и енергийното равнище на смеските за младите свине, особено ако те са заплодени в много ранна възраст.