свинеферма Важна и отговорна стъпка на фермера при изграждане на собствена свинеферма е изборът от какъв тип да е тя:

  • свинеферма за производство на малки прасета;
  • свинеферма за угояване;
  • комбинирана свинеферма - със затворен цикъл на производство на малки прасета и угояване на същите.

Например за изграждане на свинеферма за производство на малки прасета с капацитет 20 свине майки са необходими:

Сграда с площ около 75 кв.м без пътеките за обслужване и дворчетата за разходка. За посочените 20 свине майки, техните приплоди до 16-17 кг и за обслужващия нерез са необходими годишно около 45 тона фураж.

За угояването на приплодите, получени от 20 свине майки, които са около 380 бр. годишно, е необходима сграда с площ 150 кв. м, а за изхранването им до 100 кг ще са необходими около 125 т фураж.

При изграждане на свинеферма за производство на малки прасета е потребна почти двойно по-малка застроена площ, т.е. по-малко дълготрайни инвестиции, и почти тройно по-малък разход на фураж.

В същото време подготовката и разнасянето на фуража при угояването на прасетата може да се механизира, с което ще се спести значително разходът на труд. При най-елементарни условия на отглеждане за 20 свине и приплодите им са необходими около 8 човекочаса труд, а за 190-200 прасета за угояване 3-4 часа.

Трябва също да се има предвид, че разходите за създаване на оптимална температура при производството на малки прасета е двойно по-голям от този при угояването им.

Във свинеферма за производство на малки прасета се използва по-скъп фураж, правят се повече разходи за ветеринарно обслужване и медикаменти и съществуват в голяма степен рискови фактори. При специализираните ферми за угояване стопанинът закупува прасетата от купувача заедно с начислената печалба.

Всичко това трябва да се има предвид при окончателното становище каква свинеферма да бъде изградена.

{youtube}cSwPx8El_JE{/youtube}