прасета Пълноценното хранене на свинете преди заплождането е едно от условията за осигуряване на добра продуктивност. От отбиването на прасетата до заплождането на майките, особено ако те са изтощени, храненето трябва да се подобри в количествено и качествено отношение, преди всичко по отношение на енергийната част от дажбата. Ефектът от повишаването на енергийното хранене зависи от телесното състояние на майката. Усиленото хранене на прасетата непосредствено преди и по време на разгонеността засилва овулацията, но не влияе съществено върху броя на приплодите при първескините. Предполага се, че причината не е в равнището на овулацията, а в неспособността на младата майка да произведе повече прасета, т.е. в други майчини фактори. При това положение многоплодието на младите майки може да се влияе от по-обилно хранене през еструса само ако е ограничено от степента на овулацията.

Храненето трябва да спомага за правилното протичане на бременността, да е съобразено с физиологичните промени в организма на свинете. Обмяната на веществата през първия месец на бременността се повишава с около 15%, а преди опрасването - с около 40% в сравнение с незапдодените свине. Увеличава се масата на животните. През последните 3-4 седмици на бременността растежът на фетусите, вимето и матката е по-интензивен.

При бременните свине се използват само концентрирани фуражи, но в дажбата може да участват сочни, зелени и други обемисти фуражи. Подходящи са целодажбените смески.

Смеските трябва да съдържат около 12-13% суров протеин и 0,50% лизин. Ако протеинът е в по-малко количество, възможно е да се родят прасета с ниска жива маса и слаба жизненост. При голям недостиг на калций, фосфор и йод също се раждат нежизнеспособни прасета с недоразвит скелет. Много е важно смеските да бъдат балансирани по витамините А, D и от група В. Много добри резултати се получават, ако в дажбата се включат кръмно и захарно цвекло, тиква, зелени фуражи, особено люцерна. Много е полезно и люцерновото брашно. По този начин може да се пестят концентрирани фуражи.

Прието е бременните свине да се хранят ограничено, а не на воля. Високото енергийно хранене преди и по време на заплождането не трябва да продължава през бременността, защото е възможно да настъпи затлъстяване, което да увеличи смъртността на ембрионите и да намали плодовитостта. Препоръчва се свинята майка да се храни по-икономично през бременността и по-богато през периода на лактацията. Обилното хранене на бременните свине довежда до висок прираст и значителна загуба на жива маса през време на лактацията. Установена е връзка между изменението на живата маса през периода на бременността и по време на лактацията. Майките, които имат по-висок прираст през бременността, намаляват по-силно масата си през лактацията. Натрупването на големи резерви през бременността и използването им през периода на лактацията е нежелателно, защото се повишава разходът на фураж. Разходът на хранителни вещества за синтезиране на мляко от резервите на организма е с около 20% по-висок, отколкото при непосредствено образуване на млякото от храната. Може да се приеме ориентировъчно, че преди и по време на покриването дажбата се повишава на 3-3,5 кг. След заплождането в продължение на 6-10 дни тя е намалява постепенно на 2,2-2,4 кг и остава на това равнище до около един месец преди края на бременността, след което се повишава на 2,5-2,6 кг. Около 4 дни преди опрасването майките трябва да получат най-много 1,8 кг смеска, като в деня на опрасването дажбата се намалява още повече или се прекратява напълно и свинете се оставят само на вода. За да се чувстват животните сити при намаляването на дажбата, в нея се включват задължително (без деня на опрасването) обемисти фуражи - люцерново брашно, зелени бобови треви сочноплоди, кореноплоди и др. Смяната на дажбите трябва да става постепенно с преходен период.

Бременните свине се хранят групово или индивидуално. За предпочитане е индивидуалното хранене дори, когато животните се отглеждат групово, като за целта се прави специално обзавеждане.

Бременните свине се хранят двукратно. При използване на автохранилки храната се дозира.