Сеното е консервирана чрез изсушаване тревна растителност. Съдържанието на водата в него се колебае от 14 до 18%.

люцерна

Доброкачественото сено е отличен фураж за тревожените животни. Енергийната хранителност на сеното не е много висока - около 0,6 кръмни единици за мляко в 1 кг. Сеното е пълноценен фураж, задоволяващ всестранните нужди на животните от протеин, минерални вещества и витамини. Спомага за стабилизиране на процесите в предстомашията, което е важно за постигане на висока продуктивност и добро здраве.

Оптималното време за косене на сеното е непосредствено преди цъфтежа на основните треви. Чистите посеви от люцерна също се косят в края на напълването до началото на цъфтежа.

Окосената маса се оставя на полето за определено време. В слънчево време ливадната трева изсъхва за един ден, а люцерната - за два дни. Обръщането на окосената маса ускорява сушенето и е задължително изискване при люцерната и другите треви, които дават висок добив. Оронването на листата трябва да се намали до възможния минимум.

Прибирането на сеното се извършва при влажност под 25% или в полусухо състояние с влажност под 45%. Сеното се прибира в рехаво или в балирано състояние.

Традиционните бали сено са малки - по 10-15 кг. Напоследък се използват машини, които пресуват сеното в големи бали по 250-800 кг. За да се избегне голямото оронване на листа, сеното се балира с влажност 20-25%. При балирането, транспортирането и складирането сеното изсъхва до влажност 14-18%. Балирането при по-висока влажност крие опасност от плесенясване, особено при плътни и големи бали.

Желателно е балите да се съхраняват под навеси.

Полусухото сено с влажност 40-45% се прибира със самонатоварващи се ремаркета или балирано в малки и рехави бали. И в двата случая то се поставя в помещението за съхранение, като се осигуряват канали за продухване на въздух през полусухата маса. За целта се използват големи вентилатори и сеното изсъхва до влажност 14-18% в продължение на няколко дни. С вентилаторното досушаване се съкращава около три пъти престоят на окосената маса на полето и се намалява рискът от намокряне на полусухото сено от дъжд, което е по-опасно от намокрянето на свежо окосената маса. Разходите при тази технология за приготвяне на сено са по-големи, отколкото при пълно изсушаване на полето.

Доброкачественото сено трябва да е със запазени листа, нежно (без много груби стъбла), със зелен цвят и с приятна миризма.