пръсканеУспехът от провеждането на химичното мероприятие се определя от качеството на извършването му. Затова е необходимо да се спазват следните правила при пръскане и прашене на растенията:

  • През зимата, когато се води борба със зимуващите форми на вредителите, обезлистените дървета се пръскат обилно с работен разтвор на едри капки. Целта е да са получи окъпване на цялото растение.
  • През вегетационния период се пръска с малки количества разтвор и възможно с най-дребни капки. При използване на препарати с контактно действие трябва да се получи възможно по-пълно покритие на долната и горната страна на листата (това е особено необходимо при фунгицидите, акарицидите и хербицидите), докато при работа с препарати, които имат проникващо и особено системно действие, това не е необходимо.
  • При нанасянето на хербицидите трябва особено стриктно да се спазва дозата на препарата за декар Затова не бива да се допуска повтаряне на ивици, които вече са напръскани при първото минаване на пръскачката. Върху повторените места се натрупва два пъти по-голямо количество препарат и там могат да се получат нежелани фитотоксични ефекти през тази или следващите години. Това е причината за хербицидите да се дават указания за използване в грамове на декар, а не в проценти работен разтвор.
  • Да се пръска при сила на вятъра до 3 м в секунда а работникът да остава винаги от страната на вятъра.
  • Задължително да се прочитат указанията за ползването на всеки препарат, написани върху етикета и строго да се спазват концентрациите и времето за приложение (стадиите на развитие на растенията и видовете вредители).
  • Работният разтвор да се приготвя в количества, които ще могат да се използват същия ден
  • Работните разтвори да се приготвят при следната последователност: На дъното на съда се насипва отмереното количество препарат. След това се прибавя малко вода (до 1/10 част от общото количество на работния разтвор) и се разбърква, докато праховете се намокрят напълно, а емулсиите се емулгират. След това на тънка струя при постоянно бъркане на разтвора се налива останалото количество вода. Емулсионните разтвори в никакъв случай не бива да формират по повърхността си маслен пласт.
  • През пролетта и лятото се пръска до 9-10 часа и след 16 часа, за да не се получат изгаряния (те могат да се получат дори при пръскане с чиста вода), ако се пръска в горещите часове.