Гъботворката (Lymantria dispar L.) е разпространена навсякъде у нас. Появява се периодично и нанася големи поражения не само на овощните дървета, но и на горите (преди всичко на дъбовите насаждения в равнинните и горски райони до 1300 м надморска височина). Масово се размножава след засушаване, при по-ниски летни температури и слаби валежи.

Гъботворката е със силно изразен полов диморфизъм. Мъжките пеперуди са по-дребни, със сиво-кафяв основен цвят и тъмни зигзаговидни напречни ивици и петна. Женските пеперуди са по-едри, с бледъжълтеникав основен цвят, с тъмни зигзаговидни напречни линии и с едно черно петно в средата на предните крила. На края на коремчето имат туфичка от тъмно оцветени космици. Възрастните гъсеници са със сиво-кафяв основен цвят. Надлъжно по гърба им преминават три тесни жълтеникави ивици, а отстрани са разположени по две брадавички. Върху първите пет членчета брадавичките са оцветени в син, а върху останалите - в червен цвят. От всяка брадавичка излизат кичурчета от дълги власинки. Гъботворката има едно поколение годишно и зимува като напълно развита гъсеничка в яйцата, които са разположени на купчинки и са покрити с власинките, отделени от последното коремно членче на женските пеперуди.

Гъботворката зимува като яйце в яйчните си купчинки, в които още през есента се оформят напълно гъсеничките, но не се излюпват. Напролет със затопляне на времето и с набъбване на пъпките на дърветата гъсениците прогризват яйчния хорион и пропълзяват групово към пъпките. Гъсениците не излизат едновременно, а доста проточено - за около две седмици. Отначало се хранят с набъбналите пъпки, а по-късно с развилите се листа, като ги огризват почти изцяло без главната жилка и дръжката.

При масово намножаване, което у нас става на периоди от години и е свързано с намножаването на нейните естествени паразити гъботворката нанася големи поражения на нападнатите дървета (овощни или горски), които добиват вид на опожарени. Гъсеницата се изхранва за 35-45 дни, след което се изприда рехав копринен пашкул, прикрепен между изгризаните листа или в пукнатините на дърветата, и какавидира. След около 14-15 дни от какавидите излитат пеперудите, като първи излитат мъжките индивиди, а по-късно и женските. Женските са по-слабо подвижни. Мъжките летят активно и се привличат през нощта от светлинни източници и др. След оплождането си женските снасят яйцата си на купчинки по стволовете на дърветата, по камъни, огради и другаде. До настъпването на зимата гъсениците се развиват в яйцето, но не се излюпват и остават да презимуват. Гъботворката има едно поколение в годината, развиващо се в две календарни години.

Борба с гъботворката

През невегетационния период, трябва да се правят обследвания в градините, които са застрашени от нападение или неприятеля е забелязан през предходната година. Яйчните купчинки се изстъргват и изгарят. През вегетацията за борба с гъботворката се използват регистрираните широкоспектърни инсектициди Дурсбан 4 ЕК - 0,15% и Нуреле Д - 0,05%, както и одобрените хормонални инсектициди. Прилагат се при 10-15% повредена листна маса.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да плевим

Какво трябва да знаем за пестицидите?

Приготвяне на работни разтвори за растителна защита