Недостиг на хранителни вещества

Азот

Растежът е силно  променен. Стъблата са тънки и твърди и бързо се вдървесиняват. Листата са дребни, като повечето от  тях са изправени нагоре. Петурите на по-старите листа преждевременно жълтеят, като това става равномерно. След това бързо се разпространява и при младите листа. При започване на по-късно азотно гладуване, пожълтяването може да започне и от средните по възраст листа. Първоначално най-тънките нерви на листата запазват  все още зеления си цвят, но след това и те пожълтяват. Завръзите интензивно абортират, опадат и част от цветовете. Отделни плодове са бледо оцветени, скъсени, често със заострени върхове. Образуват се много малко странични разклонения.

Фосфор

Младите листа са тъмнозелени, а старите - сивозелени. След това по петурите на листата се появяват големи  жълтокафяви петна. Тези петна стават некротични и изсъхват. Листата са набръчкани, с много остри краища, които се завиват нагоре.

Калий

Краищата на старите листа придобиват по-светла окраска. Тя се разпространява между главните нерви към центъра им. След това целите листа стават жълтозелени с некрозни петна по краищата. Краищата на листата се завиват надолу.

Калций

Младите листа са дребни, отначало тъмнозелени. След това придобиват светла окраска по краищата - като ореол. Едновременно, по петурите на листата, между нервите, се появяват тесни светли ивици. Те бързо се разширяват и загубват зеления си цвят. Настъпва некроза на тъканите. Нервите и малка част от листните петури запазват интензивно зелен цвят. Краищата на листата се подвиват навътре. При дългоплодните сортове, които се отглеждат в оранжериите, често се наблюдава набръчкване  на връхната част на малкия плод. Около една трета от тази част на плода изсъхва. При по-значителен дефицит умират връхните части на листата. Междувъзлията се скъсяват. Същите признаци се появяват и по страничните разклонения.

Краставици и домати не виреят заедно в една оранжерия

Магнезий

Проявява се по старите листа във вид на хлороза. Отначало пожълтяват петурите между централните нерви. Самите нерви и ивица около 5см запазват зеления си цвят. Поради това те силно изпъкват. При силен дефицит признаците се проявяват и при младите листа, като в същото време при старите се образуват некрозни петна.

Манган

По петурите на листата ясно се вижда мраморно прошарване. По периферията на листата се забелязват малки некротични точки. Тези признаци най-често се появяват по средните по възраст листа. Признаците наподобяват повреди от паяжинообразуващ акар.

Бор

Междувъзлията са силно скъсени и цялото растение има джуджевидна форма. Първите признаци се появяват по най-младите листа на разклоненията. Те са тъмнозелени, със завиващи се навътре краища, удебелини и твърди. При значителен дефицит, цветовете и завръзите  масово изресяват. Разклоненията са много чупливи. Усилено се образуват странични разклонения, но след първия или втория лист, върховете им загиват. Слабо растат страничните корени.

Мед

Растенията са джуджевидни. Тургорът бързо намалява. Връхчетата на най-младите листа избеляват, като петурите стават светлозелени. Усилено падат завръзите.

Желязо

По най-младите листа върху главното стъбло и страничните разклонения се появява хлороза. Зелен цвят имат само жилките, а петурата е светлозелена до жълтобяла окраска. След това периферията на листата некрозира.

Как да преборим сеченето на разсада при краставицата?

Излишък на хранителни вещества

Азот

При излишък на азот в почвата се засилва растежа на вегетативните органи - стъбла, разклонения и листа, но може да се забави образуването на цветовете.

Манган

Пораженията се наблюдават отначало по по-старите листа. Най-дребните жилки на листата жълтеят. От обратната страна на листата, се появяват тъмни точки с виолетов отенък. С такива точки се покриват и дръжките на листата и разклоненията. По-нататък листата пожълтяват, а нервите стават тъмновиолетови. Петна могат да се появят и по плодовете.

Бор

Растенията придобиват лимонено жълто оцветяване. Между жилките на листата се появяват светложълти петънца. Средата на листата запазва нормалния си зелен цвят. По-късно петънцата стават некрозни. Краищата на листата се завиват надолу. Тъканите между жилките отмират напълно. Поражението започва първо от старите листа, а след това прехвърля върху младите.

Автор - Ива Генова

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Изкривяване на краставиците - на какво се дължи?

Средно-ранно производство на краставици

Краставиците цъфтят, но не връзват