Основната обработка на почвата (дълбоката оран) се извършва 20-30 дни след внасянето на хербицидите и след пълното изсъхване на надземната част на плевелите.

По-добри резултати в борбата срещу многогодишните плевели и особено срещу кореново-издънковите се получават, когато най-напред се извърши плитка оран на дълбочина 14-15 см, с което се нарязват и изтощават повърхностно разположените коренища. За коренищните плевели такава плитка обработка също е задължителна. След 2-3 седмици се провежда дълбока оран (28-30 см), с която се изкарват на повърхността корените и коренищата на плевелите, които се намират на по-голяма дълбочина. Тук те се подлагат допълнително на изсушаване под действието на слънчевите лъчи и се постига по-пълното им унищожаване. След 30-40 дни от внасянето на хербицида (раундъп) през есента или на следващата пролет могат да се отглеждат всички зеленчукови култури без опасност от вредни остатъчни количества.

За да не се допусне отново заплевеляване, необходимо е чрез окопаваме и прилагане на хербициди при отглеждане на зеленчуковите култури да се унищожават поникналите от семена многогодишни плевели, преди да са образували своите подземни органи за размножаване - коренища и спящи пъпки по корените.

Когато лятото е сухо и няма нов подраст от многогодишните плевели (главно условие за прилагането на хербициди), борбата с тях се провежда с двукратна обработка - подмятане на 15-20 см и след това ранна дълбока оран (през юли-авгусг). Най-добре е ранната дълбока оран да се извършва на 28-30 см с плуг с предплужник. Особено добри резултати срещу многогодишните плевели се постигат с риголзане на 40-45 см дълбочина. При валежи след оранта или риголването появилите се нови издънки трябва да се унищожават с допълнителна обработка.

{youtube}Ker1ESe8Ups{/youtube}