За да формират нормален добив като втора култура, отглежданите у нас сортове полски фасул се нуждаят от 100-110 дни безмразен период.

фасулЗа равнинната част на страната този период е от края на юни до началото на октомври. Най-подходящ сорт фасул за отглеждане като втора култура е Търново 13, който е със 7-10 дни по-ранозрял от стандарта Добруджански 2. Изпи­тан в мрежата на държавното сортоизпитване, този сорт е дал добив 378 кг. от декар и е превишил Добруджански 2 със 150 кг.. Той е устойчив на бактериози по фасула, антракноза, ръжда и вирусна мозайка. Понеже валежите общо за трите месеца (юли-септември) са около 150 mm, а за нормалното развитие на фасула са необходими около 300 mm на декар вода, останалите 150 mm трябва да се дадат като поливна. В отделни влажни години е възможно да се получи добив и без напояване, но на това не трябва да се разчита.

Технологията на отглеждане на фасула като втора култура е близка до тази на фасула първа култура.

Необходима е навременна сеитба, тъй като ефективната температура през юли е два пъти повече, отколкото през септември. Изборът на предшественика, неговото прибиране и подготовката на почвата трябва да се подчинят на това изискване. Най-добре е фасулът да се засява след ечемик, прибран целорастенийно. Веднага след жътвата, ако, няма плевели и почвата е влажна, се провежда директна сеитба на фасул. Заплевелените площи се обработват с дискови оръдия. Обработката с плуг на дълбочина 20 cm създава трудно­сти за разрохкване на горния почвен слой и забавя сеитбата.

Фасулът се нуждае от минерално торене. За получаване на висок добив трябва да се внесат 6 кг. на декар а. в. азот и 8 кг. на декар а. в. фосфор. Торовете се заравят с предсеитбената обработка. При директна сеитба на фасул фосфорът трябва да е внесен при предшественика, а азотът- като течен амоняк.

Сеитбата трябва да приключи до началото на юли. Сеитбената норма се завишава с 10%. Междуредовото разстояние при гравитационното напояване е 60 cm, а при дъждуване - 50 cm. Практикува се и тесноредова сеитба на фасул без междуредова обработка. Летните посеви се нуждаят от обработка не само за борба срещу плевелите, но и за разрохкване на почвата след по­ливане. Разрохкваният горен почвен слой служи като мулч, задържа влагата осигурява добра аерация - важно условие за интензивна дейност на трудковите бактерии за снабдяване на фасула с азот. Уплътняването на почвата не се отразява неблагоприятно на развитието на фасула, ако има достатъчно лесноусвоим азот в почвения разтвор, но силно потиска грудко образуването и азотфиксиращата дейност на грудковите бактерии. Висок добив от фасула може да се получи само ако има добри условия за фиксация на атмосферния азот.

За поддържане на предполивна влажност 70% от ППВ са достатъчни 3 (рядко 4) поливки по 40-60 m3 на декар. Първата поливка на фасулае с по-ниска поливна норма, понеже посевът още няма голяма транспирираща маса. В някои случаи, когато почвата е без структурна и се образува почвена кора, поливката се извършва преди сеитбата.

С прибирането на фасула не бива да се закъснява, защото есенните дъждове предизвикват разпукване на чушките и се влошават търговските качества на семената. Семената на фасула за втора реколта имат добри вкусови качества и се сваряват по-добре, понеже са получени при условия на висока влажност.