Слънчоглед - цъфтежСлънчогледът е една от най–важните технически култури в нашата страна. Едно от най-качествените растителни масла е имено слънчогледовото. При добив от 250 кг. зърно от декар се получават 120 кг. масло и 80 кг. шрот. От 1 декар слънчоглед пчелите събират до 8-10 кг. мед.

Основни фактори, определящи постигането на висок и качествен добив от слънчоглед са:

  • подбор на подходящи за района хибриди, като добив на зърно, маслено съдържание, устойчивост или толерантност към най-важните болести;
  • правилен сеитбооборот;
  • подходящи предшественици;
  • качествена почвена обработка;
  • торене;
  • борба с плевелите болестите и неприятелите.

Неспазването на сеитбооборота 4-5 г. води до увеличаване на плътността на болестите по слънчогледа (склеротиния), синята китка, неприятелите и плевелите. Склеротинията се запазва в почвата 7-8 години, синята китка до 20 години, причинителите на мана - от 4 до 8 години. Планирането на правилен сеитбооборот изисква слънчогледът да заема 15-20% от общата обработваема площ. Подходящи предшественици са есенните зърнено житни култури и царевицата за зърно при условие, че царевицата не е третирана с триазинови хербициди. Не е желателно да се включват в сеитбооборота бобови култури, рапица и някои зеленчуци, които се нападат от еднакви болести със слънчогледа, както и след картофи и тютюн. Неподходящи предшественици са цвекло, сорго, люцерна и тревни площи, защото те изсушават почвата на голяма дълбочина.

Дълбоката есенна оран подобрява микробиологичните процеси и водно физичния режим. Дълбоката есенна оран осигурява добро заораване на след жътвените остатъци и основните торове, унищожава голяма част от плевелите, патогените и неприятелите.

През пролетта площите се дискуват еднократно или се култивират с едновременно брануване за заравняване на площите и запазване на влагата в повърхностния почвен слой.

Слънчогледът е топлолюбива култура. През вегетацията му е нужна температурна сума от 2600 градуса до 2850 градуса. Той е по-малко взискателен в ранните фази и се нуждае от повече топлина в по-късните фази от своето развитие. Семената поникват на дълбочина 5 см. При температура на почвата 8-10 градуса за 15 дни, а при температура 15-16 градуса за 9-10 дни. Температурната сума за поникване е 140–160 градуса. При покълнване семената понасят температури до минус 4–6 градуса. През цъфтежа и по-късно най-благоприятна температура е 25-27 градуса. Над 32-35 градуса растенията се угнетяват, а над 40 градуса спира фотосинтезата. Слънчогледът обича интензивното слънце греене и не понася засенчване. Недостатъчната светлина в началото на вегетацията на слънчогледа води до образуване на малки пити и забавя развитието на растенията.

Ето защо е много важно да опазим чисти от плевели площите особено в началните фенофази на слънчогледа, тъй като знаем, че плевелите изнасят много повече хранителни вещества и вода от почвата в сравнение със слънчогледа.

Слънчогледът е известен като сухоустойчива култура. Той не понася преовлажнени почви, особено при покълнването и поникването на семената. При излишна влага посевите се разреждат и може де се наложи презасяване. Най-много вода около 60%, слънчогледът изисква през фазите на активен растеж, когато се образуват съцветия бутонизация) и през цъфтежа. За 100 кг. семена се изразходват около 150-180 куб.м. вода. Слънчогледът е сухоустойчив благодарение на силно развитата си коренова система, овласяването на тъканите и способността на листните устица да регулират добре изпаряването на водата от растението.

Слънчогледът е по-взискателен от царевицата по отношение на почвените условия. Най-подходящи са черноземните, смолниците, тъмносивите и наносните почви. Слънчогледът не се развива добре на кисели, както и на засолени почви. Оптималната реакция на почвения разтвор е рН 6-7.

Много често се подценява въпросът с опрашване на слънчогледа. Добре е в началото на цъфтежа в близост до посева на неповече от 200 м. да се поставят пчелни кошери. Слага се по един кошер на 5 декара за хибридите и по един на 10 декара за директните сортове слънчоглед. Пчелите навлизат 500-600 м. навътре в посева, поради което кошерите се разполагат според ширината на блока от слънчоглед.