пръскане Хербицидите са растителни отрови, затова използването им трябва да става много внимателно при строго спазване на условията, при които те проявяват своята токсичност върху плевелите, без да са опасни за културните растения. В най-общи линии тези условия се свеждат до следното:

1. Да се избере подходящ хербицид, който да е безвреден за културното растение и достатъчно ефикасен за преобладаващите видове плевели.

2. Дозата, в която се употребява хербицидът, да бъде безвредна за културното растение и ефикасна срещу преобладаващите плевели. Тя се определя в зависимост от начина на действие на хербицида, характера на заплевелността на почвата, фазата на развитие на растенията и процента на активното вещество в хербицида. Ориентировъчните дози се дават в активно вещество на декар, тъй като едни и същи хербициди се произвеждат във вид на различни препарати с определен процент активно вещество.

3. Хербицидите да се внасят в подходящи срокове и време, т.е. когато културните растения са най-устойчиви на съответния хербицид, а преобладаващите плевели са най-чувствителни.

Изборът на хербицидите, определянето на дозите и сроковете за внасянето им трябва да се съобразяват с екологичните условия - топлината, светлината и влагата, а за почвените хербициди да се вземат под внимание механичният състав на почвата, съдържанието на органичното вещество в нея и почвената реакция. Когато външните условия са благоприятни за действието на хербицидите, внасят се по-ниски дози и обратно. При хербицидите, които проникват през листата, т.е. при т.нар. листни хербициди, е важно плевелите да са образували достатъчно листна маса и няколко часа след внасянето им да няма дъжд, за да може да се погълнат от растенията. Почвените хербициди дават по-добри резултати, когато се внасят преди сеитбата или след нея, но преди поникването на културата, особено след дъжд или след поливка.

Техника за внасяне на хербицидите

Хербицидите се внасят чрез пръскане или прашене на растенията или почвата.

В практиката по-широко приложение има пръскането, тъй като при него хербицидите се разпределят по-равномерно и полепват по-добре върху растенията. Във вид на прах се внасят само някои почвени хербициди.

Пръскането се извършва с различни видове пръскачки или със самолети. При пръскане с гръбни пръскачки се изразходват от 60 до 100 л на декар разтвор, с тракторни - от 30 до 80 л на декар, а със самолети - от 5 до 25 л на декар.

Голямо значение за успешното провеждане на химичната борба с плевелната растителност има нагласяването на пръскачките да изразходват точно необходимото количество разтвор.

Пръскането на посевите се извършва в тихо време. За да не се засегнат съседните посеви от хербицидите, при пръскане с тракторни пръскачки е необходимо да се оставят защитни зони от 10 до 20 м, а при пръскане със самолет - 100 до 200 м.

При използването на хербициди трябва да се спазват всички правила за работа с отровни препарати, защото, погълнати в по-големи количества, могат да доведат до сериозни разстройства в човешкия организъм. Хербицидите трябва да се съхраняват от отговорни лица в заключени помещения. Разтворите от тях да се приготвят на специална площадка. Необходимо е лицата, които работят с тях, да бъдат снабдени със специални облекла и маски. През време на работа се забранява да се яде, пие и пуши. След приключване на работата пръскачите старателно се измиват с вода, облеклото се почиства, ръцете се измиват свода и сапун.