Цикъл на развитие на подземните нощенки (noctuidae)За да бъде успешна борбата срещу сивите червеи, необходимо е да се прилага цял комплекс от агротехнически, механични, биологични и химични методи.

За борба с подземните нощенки (noctuidae)  от значение са почти всички агротехнически мероприятия:

  • при обработката на почвата загиват 20-30% от гъсениците и какавидите и се унищожават плевелните растения - гостоприемници;
  • при ранна сеитба на окопните култури растенията могат да укрепнат и по-лесно да понасят повредите от гъсениците;
  • при обилно поливане загиват повечето от гъсениците и какавидите в почвата;
  • от значение са и други агротехнически мероприятия, които осигуряват по-бързото развитие на растенията.

Химичната борба срещу гъсениците на зимната нощенка се прилага при икономически праг на вредност 3-6 гъсеници/кв.м. при есенниците и 0,2-0,4 гъсеници/кв.м. при окопните култури.

Добри резултати се получават, когато гъсениците са още малки - до III-та възраст. Плътността се установява чрез почвени разкопки, както при телените червеи - през есента нормални 50/50/30, а през вегетацията плитки 50/50/5.

Може да се използват отровни примамки приготвени от пресни растителни части от люцерна, захарно цвекло, картофи, зеле, лобода и др., третирани с контактни органофосфорни инсектициди ( Дурсбан 4 Е и др.) в доза 2-3 литра на 100 kg зелена маса.

Към тях са прибавя и 2 kg меласа. Приготвените примамки се разхвърлят на малки купчинки по 10-20 kg на декар. Отровни примамки могат да се приготвят и от едро смлени царевични зърна или пшенични трици + вода (1:1), като на 100 kg се прибавя 3-4 kg (1) контактeн органофосфорeн инсектицид и 3-4 kg меласа. На декар се разхвърля по 4-6 kg от примамката.

Препоръчва се и предсеитбено третиране на семената със специфичните препарати:

  • Валсадан 35 СТ - 2.5l/100kg; Гаучо ФС 600 - 700ml-1l/100kg семе; Космос 500 ФС - 750ml+600ml вода за100kg семена; Крайцер 350 ФС - 800ml/100kg семена, Промет 400 СК - 2.5-4l/100kg семе; Семафор 20 СТ - 300ml/100kg семе; Семафор 20 СТ + Инкрусем - 250g/100kg + 1l Инкрусем и др., регистрирани за борба с телените червеи.

Нападнатите растения или почвата, може да се напръскат с контактни инсектициди от всички групи, притежаващи по-дълго и по-силно действие като:

  • Дурсбан 4 Е - 100 ml/dka (единственият регистриран препарат) и мн. др. В лехите с разсад или при много ценни култури може да се приложи напрашване с Падан 95 СП - 3-5 g/кв.м.. Добър резултат се получава и при използване на гранулирани инсектициди: Мокап 10 Г - 4kg/dka; Скипер 4Г - 1.5kg/dka и др., приложени със загърлянето.