Те са от полза само в едно - да снабдят със спермална течност мехурчето на яйчника, намиращ се към края на коремчето. Това може да се извърши от 8 - 10 млади търтея, а понякога в пчелното семейство се излюпват и по 800 до 1000 търтея. Това нанася вреди на семейството и на пчеларя. Трябва да знаете, че една търтеева личинка изяжда пчелно млечице, колкото за четири пчелни личинки. До запечатването си търтеевата личинка получава само пчелно млечице, което пчелите отделят от това за работните личинки. Важен момент е, че през лятото пчелите работнички живеят 35 дни, а търтеите по 90 дни и консумират мед и пчелен прашец. След като се излюпят през първите няколко дни търтеите получават пчелно млечице за да доузреят. Така те ощетяват работните личинки. За едно нормално семейство са необходими 80 - 100 търтея, те се излюпват най-често през периода на рояването. Биологически е доказано и практически потвърдено, че 1000 търтея, от момента на снасяне на яйцето до смъртта си изяждат около 3 - 4 кг мед и 500 гр пчелен прашец. Тези факти показват колко губи пчеларят да храни търтеи готованци. Търтеите не трябва да се извъждат, те са вредни и трябва да се води борба с тях. Има няколко начина - първият е, като на пчелина се държат само млади майки до две години. Те са по-малко склонни да снасят търтееви яйца. Второ важно нещо е търтеевите килийки да бъдат по-малко, например пити с 15 - 20 търтееви килийки, дори съвсем нови може да ги унищожите за восък и да сложите други. И трето правило е да не давате пити за изграждане през роевия период, когато пчелите са склонни да изграждат търтееви килийки. Търтеите са вредни, много вредни и трябва да се води безпощадна война с тях.