Ако пчелите често се безпокоят от сътресение, блъскане, или присъствие на мишки и др., се създават условия за поява на диария вследствие на усилената
консумация на храна. Ако се случи разстройване на кълбото, от него се откъсват пчели, падат на дъното и загиват, а може да падне и майката, която също загива. Ето защо е необходимо да има защита от влизане на животни. Ако до някои кошери има дървета, долните им клони трябва да се премахнат.За да се осигури чист въздух, от време на време входовете на кошерите се почистват от умрели пчели. Това трябва да се извършва много внимателно, без чукане и стъргане, за да не се тревожат пчелите.
През зимата пчеларят трябва да посещава пчелина при хубаво време, за да се осведоми за състоянието на пчелите. Това се постига, като всяко семейство се прослушва с помощта на каучукова тръбичка, единият край на която се вкарва във входа на кошера, а другият се поставя в ухото на пчеларя, или направо с прилепнало до стените ухо. Ако се чува тих и равномерен звук е указание, че семейството е добре и е спокойно. Ако при почукване по кошера се чува дружен шум, който бързо затихва, то пчелите зимуват нормално. Ако се чува слаб шум, наподобяващ шума на сухи листа, то пчелите са останали без храна. Ако се чува недружен разногласен шум с открояващи се тъжни звуци, семейството е без майка. Възбудени, тревожни звуци сочат, че в кошера има мишка или лошокачествена храна ( манов мед ). Тогава с дебел закривен тел се изтегля през входа част от подмора на пчелите. Ако семейството страда от манова токсикоза, или нозематоза,
коремчетата на пчелите са подути, а гнездото издава неприятна миризма. Ако в гнездото е имало мишка, от труповете на умрелите пчели са останали само
коремчета, глави и крайници, а мускулатурата от гърдите им е изядена. При такива нередности, ако времето позволява, пчеларят трябва да прегледа пострадалите семейства.