Един от ключовите проблеми на съвременното общество са климатичните промени. Все повече се говори за затоплянето, за дефицита на вода. Преди години имахме специалност “Хидромелиорации”, която формира специалисти за сектор на “Напояване”.

Едно от нещата, които смятаме да направим, е да възстановим тази специалност, като разбира се я осъвременим и предложим на пазара. Това коментира за Агри.БГ ректорът на Аграрния университет в Пловдив - доц. д-р Боряна Иванова.

Боряна Иванова: Считаме, че това ще гарантира на българското селско стопанство жизнено важни специалисти.

Второто направление, в което АУ-Пловдив смята по-активно да се развива, е свързано с портфолиото си от специалности на английски език. 

”Това е важно, за да изграждаме конкурентоспособни български кадри, но и за да можем да привличаме отново по-големи обеми чуждестранни студенти, както е било назад във времето.

Историческото развитие и практиката показват, че нашите кадри, чуждестранните студенти, обучавани в нашия университет, имат изключително добра професионална реализация с постове министри, зам.-министри, шефове на агенции и т.н. Тоест трябва да споделим нашия опит и да създадем по-добра среда не само в България, но и по света”, категорична е доц. д-р Иванова.

В години АУ-Пловдив е обучавал студенти от над 70 държави. 

”Последните години обаче институционалната среда е такава, че е трудно привличането на чуждестранни студенти. Един от основните проблеми е държавната политика по отношение на калкулирането на таксите за платено обучение, каквото всъщност е обучението на студенти от трети страни. На практика, постановлението, спрямо което ние формираме таксите си (всички български университети), ни задължава да поддържаме равнище на таксите, което е абсолютно неконкурентно спрямо страни като Чехия, Испания, Португалия и това се усети в активен отлив на чуждестранни студенти”, обясни ректорът на Аграрния университет у нас.

С доц. д-р Иванова говорим и за нагласите на студентите и кои са най-атрактивните специалности в последните години.

“През последните години забелязваме активен интерес към традиционните ни специалности -агрономство, полевъдство, лозаро-градинарство, които са базисни агрономически специалности. Разбира се, растителната защита си остава безспорен титуляр в сферата на аграрните науки. Докато вече разнообразието и търсенето на по-тясно специализирани курсове и направления, се фокусира преди всичко в магистърските курсове”, обясни тя.

Безспорен факт е, че дигитализацията е вече част от селското ни стопанство. Обучават ли се обаче студентите в това направление и готови ли са за съвременното земеделие?

“Имаме специализирани курсове, които касаят изцяло дигитализацията. Имаме изключително актуална и осъвременена учебна програма и учебни дисциплини, които идват по линия на аграрното инженерство и приложението на дигиталните технологии. 

Освен това нашите партньори от бизнеса активно ни подкрепят, идват при нас, презентират пред студентите, включват се в магистърските курсове и т.н. И така нашите студенти имат възможност не само да се докоснат до бизнеса, но и да чуят от него за най-новите технологии. Мисля, че в това отношение правим добри крачки, като разбира се планираме да ги разширим и застъпим още по-активно”, заключи доц. д-р Боряна Иванова.

Цялото интервю гледайте във видеото.