Биологични особености - лешникът е храст с много стъбла, достига височина до 6-7 метра. Плододава до 40 - 45 годишна възраст, живее до 60 - 80 години. Кореновата система се разпространява близо до повърхността на почвата. Не образува главен корен. Проражда към четвъртата-петата година. Пълното плододаване настъпва към десет - дванайсет годишна възраст. Храст на средна възраст може да даде 10 - 12 кг плодове. Лешникът е еднодомно растение с разделнополови цветове. Мъжките цветове са събрани в реси от 2 до 4 и повече, женските - в люспести пъпки. Лешниковите сортове най-често са само стерилни, но има и само фертилни. Опрашването се извършва от вятъра.

Изисквания към климата и почвата. Повечето лешникови сортове виреят добре при нашите климатични условия. Смята се, че лешникът не страда от студ в райони, където зимните температури не спадат под -25 до -30 градуса. Полупланинските райони са най-благоприятни за него. Лешникът не е особено взискателен към почвата, но най-добре вирее на свежи,
песъчливо-глинести почви, дълбоки 60 - 70 см.

Сортове - Трапезундски, има турски произход. Храстът дава редовно и изобилно. Плодове - средни до едри, овални, с ядка, изпълваща добре черупката, с превъзходен вкус и отлични качества. Узряват през втората половина на юли.

Римски лешник - плододава много добре и редовно. Плодовете са средни до едри, наподобяващи форма на кестен. Ядка, изпълваща добре черупката, с фин и сладък вкус. Зрее през втората половина на август.