При засаждането овощните дръвчета изискват резитба и на стъблото, за да се създаде благоприятно за прихващането съотношение между корена - силно намален при изваждането на дърветата от питомника - и пъпковия товар върху него. При пролетно засаждане двете подготовки се извършват почти едновременно и винаги подготовката на стъблото е добре да става при самото засаждане. Когато засаждането обаче става през есента и при условия на силни зимни студове, препоръчва се резитбата на стъблото да се отложи за през пролетта, преди да настъпи сокодвижението.

При добре развита и запазена, надвишаваща изискванията на стандарта коренова система, при много благоприятни условия на влага и на хранителни вещества в почвата и относително висока въздушна влажност резитбата при засаждането, която е първа резитба, е много ограничена - слабо скъсяване на скелетните клончета.

При слаба резитба новозасадените дръвчета развиват относително богата листна повърхност от оставения пъпков товар и така се осигурява бърз растеж както на стъблото, така и на кореновата система. При тази резитба на овошките всяко по-голямо от необходимото отстраняване както на части на корена, така и на части на стъблото е свързано с намаляване на натрупаните резервни хранителни вещества и от това гледище е вредно. Силната резитба обаче, особено при опасност от ранни пролетни засушавания, е винаги наложителна с оглед на ограничаване изпаряването от листната повърхност при възстановяващата се и все още неукрепнала в развитието си коренова система. При определяне силата на тази резитба винаги се вземат под внимание освен условията на месторастене още и растежните особености на овощните видове. При всички овощни видове се премахват из основи конкурентите на водача и ненужните за бъдещия скелет клончета. Клончетата, оставени за бъдещата корона, добре разположени и силни, се съкращават.

Ябълката, крушата и дюлята при равни други условия изискват по-слабо съкращаване. И при най-неблагоприятни условия то не бива да надхвърли 1/3 от дължината и на най-силно развитото клонче. При много благоприятни условия съкращаването може да се сведе до резитба само на най-силните клончета, за да се уравновесят по растеж с най-слабо развитите.

При сливата, черешата и вишнята се прави по-голямо съкращаване, което при неблагоприятни условия може да достигне до 1/2 от дължината на най-силните клончета.

Прасковата изисква най-силна резитба. При нея първото съкращаване може да достигне до 3/4 от дължината на клончетата.

При засаждане на едногодишни дръвчета най-често е развито само централното стъбло. На повечето овощни видове и сортове предивременните клончета най-често са на неподходящо място, но на прасковата, сорта Кюстендилска слива и ябълковия сорт Джонатан те са много и служат за основа на бъдещата корона.

Централното стъбло на едногодишните дръвчета след засаждането се реже на височина, която да е поне с 5-6 пъпки над подходящата височина за най-горното клонче на короната - водач или централно стъбло - с оглед да може да се извърши и втора резитба. Тя ще позволи по-подходящ избор на клончета за бъдещия скелет - с еднакво силен растеж и добър ъгъл на отклонение от централното стъбло.

Прасковата изисква да се почистват до пръстен всички предивременни клончета на височината на бъдещия ствол, а оттам нагоре да се оставят 7-8 клончета, като най-долните се съкращават на 4 пъпки, след това нагоре пъпките да се намаляват на 3, а най- отгоре - до две.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Сортове ябълки

Дюлята идва от Троя и дарява здраве

Най-важните изисквания на ягодите към климатичните условия и почвата

Малини - сортове, засаждане