Орехът е дърво, което достига на височина до 20 и повече метра. Короната е широка, силно разклонена, като при единично растящите дървета добива куполовидна форма. На ширина короната достига в диаметър около 15-18 м и повече.

Листата са едри, сложни, нечифтоперести, 5-9 на брой (понякога до 13), целокрайни, гладки, ароматични - особено в млада възраст. Цветовете са разделнополови, но се развиват на едно и също дърво (еднодомно растение). Мъжките цветове се събират в съцветия - реси, а женските цветове - поединично или в групи от по 2 до 3 броя, рядко повече.

Плодът е едносеменен, лъжлива костилка, която наричаме орех. По форма и големина плодът на отделните вариетети и сортове орехи е доста различен. Външната обвивка е зелена и месеста, а вътрешната е твърда черупка и се състои от две половинки с възкафяв до сламестожълт цвят. Ядката се състои от два напълно разделени семедела; богата е на мазнини и белтъчни вещества.

Орехът има мощна коренова система с добре развит главен корен и странични разклонения. Корените проникват на значителна дълбочина в почвените и подпочвените пластове, а встрани те се разпростират далеч зад пределите на короната. Благодарение на силно развитата коренова система ореховото дърво успява задоволително и при по-малко влага и хранителни вещества в почвата.

Орехът е бързорастящо, но късно встъпващо в плододаване овощно дърво. Началото на плододаването започва към 8-10-та година от засаждането, но пълно плододаване орехът има след 20-та година. Продължителността на живота на ореховото дърво достига над 100 години, понякога даже 300 години.

Орехът е чуждоопрашващо се растение, но дава задоволително плодове и при самоопрашване. Пренасянето на прашеца става чрез вятъра.

Орехът има голямо стопанско значение поради широкото му приложение за приготовление на хранителни, лечебни и индустриални произведения.

Ореховите плодове представляват първокачествена концентрирана храна, богата на мазнини, белтъчни вещества, витамини и др. Орехите имат високи вкусови качества и освен за консумация в прясно състояние намират голямо приложение в домашната кухня и в сладкарската промишленост.

Листата, кората и корените на ореховото дърво и особено зелената обвивка (кората) на плода се използват за боядисване на вълнени и копринени платове и прежди, дървени предмети и др.

Ореховата дървесина се отличава с голяма здравина, твърдост, пластичност и нежност, леко се обработва, отлично се полира и не се поддава на повреди насекоми.

Долната част на ореховия ствол, в която се включва част от корена, дава най-красиви рисунки, поради което много се цени. Затова при добиването на ореховата дървесина стволът не се отсича, а дървото се изкоренява, при което страничните дебели корени се отрязват.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Засаждане на овощни дръвчета

Създаване на орехова градина

Създаване на лешникова градина и грижи за насажденията

Болести и неприятели по орехите