отглеждане на бадемиБадемът в нашата страна е слабо разпространен. Подходящи за отглеждане на бадеми са районите с кратка, но без големи температурни амплитуди зима, ранна пролет без повратни мразове и продължително лято. Това изискване се налага от факта, че бадемът има кратък дълбок покой, дърветата започват да се развиват и цъфтят рано при затопляне на времето - още в края на зимата. Ето защо измръзванията в края на зимата и началото на пролетта са често явление. Критични за плодните пъпки на бадемите са температурите под минус 22, минус 24°С а за отворените цветове от минус 1,5 до минус 2,8°С. През зимата повреди по дървесината могат да се получат при понижение на температурата под минус 27°С. За да се намалят загубите от повратни студове, трябва да се засаждат и отглеждат късно цъфтящи сортове бадеми.

Ценно качество е голямата му сухоустойчивост, което позволява да се отглеждат бадеми на наклонени и неполивни площи на слабопродуктивни или изоставени работни земи и пасища. Към типа на почвата не е много взискателен, като отношението към физикохимичните свойства и механични състав на почвата се определя от вида на подложката. Когато дърветата с присадени на подложки с див бадем, почвите трябва да са дълбоки, добре аерирани и с по-високо съдържание на калций. Подходяща подложка за поливни площи е прасковата, а за по-тежки джанката. При всички случаи трябва да се избягват тежките, глинести и неотцедливи почви и тези с непропусклив и глинясъл хоризонт.

При създаване на бадемови насаждения е желателно да се засаждат по няколко едновременно цъфтящи сортове, за да се осигури добро опрашване и оплождане. Препоръчваните сортове у нас са самостерилни и затова за основните сортове бадеми трябва да се подбират добри опрашители. Например за сорта Нонпарел добри опрашители са Ароматичен, Марково 11, Аспарух; за Ароматичен - Марково 11, Поморие, Аспарух; за Приморски - Юбилей, Кримски; за Кримски - Приморски, Юбилей, Ароматичен; за Никитски 1710 - Нонпарел, Аспарух и Ароматичен.

Разстоянията на засаждане се определят съобразно растежната сила на сортоподложковите комбинации и почвено-климатичните условия. Те са 5-7 м между редовете и 4-5 м в реда. Дърветата се формират в свободно растяща корона с височина на стъблото 80-100 см. При отглеждане на бадеми почвената повърхност се поддържа в черна угар, а на наклонени терени и в чим, като тревата редовно се коси и разхвърля върху цялата площ. Торенето на бадемите е едно от основните мероприятия. Дърветата изпитват по-голяма нужда от азот и калий. Азотното подхранване се извършва по-рано напролет, защото дърветата се развиват по-рано в сравнение с останалите овощни видове. Провеждат се периодично резитба за подмладяване на плододаващата дървесина и за просветляване на короните.

Борбата срещу болести и неприятели по бадемите се провежда след консултации със специалист. Борбата срещу болести и неприятели е насочена срещу церкоспороза по бадема, струпясване по бадема, ранно и късно кафяво гниене, оранжеви листни петна, бадемов семеяд, бадемова листна оса и др.