Вишнята е умерено светлолюбиво и студоустойчиво растение. Характерна е издръжливостта й както на засушаване, така и на временно преовлажняване на почвата. У нас вишневите дървета рядко страдат от мразове. Цъфтежът на повечето сортове вишни при условията на Северна България протича през третата десетдневка на април до края на първата десетдневна на май, а в Южна България - през април. Узряването на плодовете е в зависимост от района и сорта вишни - от началото на юни до средата на юли.

Повечето разпространени у нас сортове вишни са самоопрашващи се. За предпочитане са онези от тях, които са родовити, с по-слаб до умерен растеж, с достатъчно едри, ароматни и качествени плодове, с червено оцветен и сладко-кисел сок.

Хайманов рубин

Плодовете на този сорт вишни узряват обикновено в периода от 12 до 15 юни. Те са средно едри, почти кълбовидни, тъмночервени, с виненочервено тръпчиво кисело плодово месо и с добри вкусови качества. Пригодни за механизирана беритба. М-14, М-15, М-15S. Плодовете узряват обикновено в периода от 12 до 15 юни. Те са едри, широкосърцевидни, тъмночервени, с виненочервено, сладко-кисело, ароматно плодово месо, с отлични вкусови качества. Плодовете на сорта вишни Хайманов рубин са пригодни за механизирана беритба.

Фанал

Плодовете узряват обикновено в периода от 20 до 30 юни. Те са средно едри, широкосърцевидни до кълбовидни, тъмночервени, с виненочервено, слабо сладко, тръпчиво кисело плодово месо, с добри вкусови качества. Плодовете на сорта Фанал са пригодни за механизирана беритба на вишни.

Облачанска вишна

Плодовете на Облачанска вишна узряват обикновено в периода от 1 до 6 юли. Те са дребни до средно едри, широко сърцевидни до кълбовидни, тъмночервени, с червено, кисело плодово месо, със задоволителни вкусови качества. Плодовете на сорта Облачанска вишна са пригодени за механизирана беритба.

Монтморенси

Плодовете узряват обикновено в периода от 1 до 6 юли. Плодовете на този сорт вишни са средно едри, широкосърцевидни до кълбовидни, светлочервени, с бледожълтеникаво сладко-кисело, с безцветен сок плодово месо и с много добри вкусови качества.

Сенчеста морела

Плодовете узряват обикновено в периода от 5 до 12 юли. Те са средно едри, кълбовидни, слабо сплеснати откъм коремната страна, тъмночервени, с червеникаво, кисело, слабо ароматно плодово месо и с добри вкусови качества. Плодовете на Сенчеста морела са пригодни за механизирана беритба на вишни.

Метеор

Плодовете на този сорт вишни узряват обикновено в периода от 10 до 15 юли. Те са едри, със закръглено цилиндрична форма, светлочервени, с жълтеникаво, много сочно, сладко-кисело, слабо тръпчиво, слабо ароматно плодово месо и с добри вкусови качества.

Нефрис

Дървото е с умерен до силен растеж. Короната е гъста, с широкопирамидална до кълбовидна форма. Цъфтежът е полукъсен. Сортът Нефрис е самоплоден, но се опрашва добре и от Унгарска вишня. В плододаване встъпва на 4-та година и има редовна и много добра родовитост. Студоустойчивостта му е добра и не е взискателен към климатичните условия. Плодовете узряват през третото десетдневние на юни. Те са едри, с кълбовидна форма. Кожицата е тънка до средно дебела, тъмночервена, лъскава.

Сладковишня

Плодовете узряват обикновено в периода от 18 до 25 юли. Те са средно едри до едри, кълбовидни, яркочервени до тъмночервени, с меко, розово, сладко-кисело месо и с отлични вкусови качества.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Смокинята е едно от най-древните културни овощни растения

Райска ябълка - храна на боговете

Ябълка - сортове

Праскова

Дрянът се размножава чрез семена, отводи и чрез присаждане