Изборът на женски прасета за разплод се провежда, когато те навършат 5 месеца. На тази възраст на женски прасета проличават по-силно следните белези: растовитост, развитие на цицките, постановка и здравина на крайниците, евентуални деформации на зурлата и др.

Женските прасета за разплод трябва да произхождат от майки, които са отгледали големи прасила - 11-12 отбити прасета. Така отбитите прасета на 2-месечна възраст трябва да имат жива маса 18-20 кг, да са изравнени по този признак. Майките им да бъдат с добре развито виме, без слепи цицки, тъй като този признак се унаследява до известна степен.

Тялото на женските прасета трябва да бъде дълго и дълбоко, с прав гръб и леко повдигната част около кръстеца, със здрави крайници с оформен бут, със 7 двойни цицки.

Главата на женското прасе за разплод трябва да бъде сравнително лека, с правилна зурла и без изтечения от очите.

У нас за разплод се използват най-често женски прасета от кръстоски между Голяма бяла свиня, Българска бяла свиня и Дунавска свиня с нерези от породите Ландрас и Дюрок. Много добри резултати дават хибридните женски прасета, които имат по-висок прираст, добра плодовитост и по-добре оползотворяват фуражите.

Коремът на женското прасе за разплод трябва да е леко прибран до равен и дълъг, за да се разположат на достатъчно разстояние цицките. Цицките трябва да бъдат 7 двойки и да са нормално изпъкнали и равни на височина.

Дължината и постановката на опашката също подсказва за определени качества. Обикновено дългата и спусната опашка показва примитивност на породата.

Дължината на тялото на женското прасе зависи от породата или от кръстоската, но вътре във всяка порода или кръстоска има различие в тази величина. Дължината на трупа е в голяма зависимост за растовитостта на самото прасе и се унаследява. От дължината на прасето зависи дължината на котлета - най-предпочитаното месо от свинята.

За сведение дължината на гърба зависи от броя на ребрата, които не трябва да бъдат по-малко от 15. При шведския ландрас ребрата са с 2 двойки повече.