Мутон Шароле е една от най-известните породи овце във Франция, която се характеризира с висока скорозрялост и много добро качество на месото,което се запазва и при по-голяма възраст.Важно за породата е ниското количество на отложените мазнини в месото.

Овцете от породата са непретенциозни,лесно приспособими и се отглеждат в регионо с разнообразен климат и надморска височина.
Живото тегло на овцете майки достига 80- 100 килограма,а на кочовете 120 -150 кг.

Средно дневния прираст е 0,350 кг. Кланичният рандеман е над 50%.Овцете от порордата се характеризират с добра скорозрелост.Плодовитостта е висока – 180 -200% при продължителност на използване на овцете 6 години.

Развъдна организация:

Развъдна организация Мутон Шароле в България – гр. Кърджали, ул.“Тина Киркова“17, тел: +359 888 884 844, +359 893 568 665, [email protected] , [email protected]