Нуждите на биволиците от хранителни вещества не се различават съществено от тези за кравите, но има и някои различия. Например биволиците произвеждат мляко с по различен състав, най-вече с много по-голяма масленост (от 6,5 до 9,5 на сто) и оттук нуждите от кръмни единици и суров протеин в дажбата са различни.

Специалистите в областта на храненето са определили, че например за биволица с мляко, което съдържа 7 на сто масленост, са необходими 0,78 кръмни единици и 105 грама суров протеин, а при масленост 9 на сто – 0,90 кръмни единици и 115 грама суров протеин за 1 литър мляко.

Ако се отглеждат едновременно крави и биволици, трябва да се включи повече обемист фураж, отколкото за кравите. За биволица с тегло 600 кг основната дажба (обемист фураж) може да съдържа около 11 кръмни единици и около 13-14 кг сухо вещество. В този случай през зимата биволиците с дневна млечност до 5 литра може да не получават концентрати.

Добавката на концентриран фураж може да се приложи при млечност над 5 литра. Ако тя е между 5 и 7 литра дори и при тази млечност при умело съставяне на дажбата с участие на бобови култури, може коенцентрираните добавки да не включват шротове. Общата дажба (обемисти фуражи) трябва да съдържа достатъчно сено, вкл. и люцерново.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Изкуствено осеменяване на биволиците и технология на осеменяване

Продължителност на половия цикъл при биволиците

Основните предпоставки, които мотивират отглеждането на бивола