За средно късните зеленчукови култури като домати, пипер, патладжан, зеле и др., зеленият лук се явява като подходящ предшественик. Отглеждането му позволява да се използва и за уплътняване на междуредията в млади овощни градини, стига това да не пречи на агротехниката на основното насаждение, както и при използването на препарати за растителна защита. Отглеждането на зелен лук се осъществява с посадъчен материал от нестандартните / по-едри/ главички арпаджик, наречени балучка или попска. Те са с размер 22 мм, като могат да се използват и тези под 10 мм, от които не може да се получи качествен лук за глави. В по-едрите глави се образуват повече от една луковичка израстват по 2-4 растения. За един декара са необходими от 300-500 кг балучка. Почвата трябва да бъде обработена, като предварително се разхвърлят минерални торове-фосфорни, калиеви или комбинирани NPK. Преди основната обработка на почвата е желателно при възможност да се разхвърли и 3-4 т добре разложен оборски тор. Засаждането на луковичките става предзимно докато времето позволява, когато почвата има достатъчно влага. То може да започне през месец ноември и да продължи до началото на декември.Засаждането може да стане по различни начини-редово или ленточно. Броят на лентите в една леха също може да е различен, но най-често те са 6, за да може да се извършва необходимата обработка срещу плевелите. При ръчна обработка на насаждението редовете могат да са разположени напречно /на късо/ в лентата за улеснено ръчно прекопаване на междуредията. Луковичките се засаждат на дълбочина 5-6 см, разстоянието между редовете или лентите е 10-12 см, а вътре в реда между отделните луковички – 6-7 см. До ранна пролет насажденията не се нуждаят от по-специални грижи. Ранно на пролет се подхранва с 15-20 кг амониева селитра. Борбата с плевелите се води чрез една или две прекопавания, което помага и за затопляне на почвата. При суха пролет и възможност за напояване една-две поливки се отразяват благоприятно. Лукът е готов за изваждане през април до средата на май.