Селскостопанското застраховане в България се сдобива с ново значително попълнение от 2024 г. Österreichische Hagelversicherung, един от водещите европейски специализирани застрахователи в областта на селското стопанство, ще оперира вече и на българския пазар. Компанията вече извършва дейността си в България под името Агро Застраховане.

Най-бързото и модерно оценяване на щети в Европа

Продуктовата гама включва застрахователни решения за земеделски култури срещу рисковете градушка, пожар, буря и проливен дъжд. Земеделските стопани могат да избират и различни варианти на самоучастие, като по този начин определят размера на премията. 

Агро Застраховане се стреми да осигури на земеделските стопани сигурност и финансова стабилност във времена на глобални климатични промени и екстремни метеорологични явления чрез персонализирани застрахователни продукти. Те са специално пригодени към предизвикателствата и рисковете на българското земеделско производство.

Подпомагане на застрахователните премии

Земеделските производители в България могат да получат подкрепа за разходите за застрахователни премии по схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция” на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). По този начин България следва международната тенденция за подпомагането на застрахователните премии. 

Разширяването на тази подкрепа дава възможност на земеделските стопанства за активно управление на риска, като прави резултатите от дейността им по-предвидими и по този начин устойчиво укрепва земеделския сектор. Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на ДФЗ.

Изплащане на обезщетенията в много кратки срокове

Бързата помощ в случай на щета е един от най-важните принципи на компанията. След настъпване на щета специално обучени експерти, всички от които са активни земеделски производители, извършват оглед на увредените култури. Клиентите ценят изключително много простите и небюрократични процедури, което означава, че обезщетенията се изплащат в много кратки срокове. 

Работa на международно ниво

Österreichische Hagelversicherung е основана през 1946 г. като специализиран застраховател в областта на селското стопанство. Днес компанията развива дейност в Австрия, както и чрез собствени клонове в Чешката република, Словакия, Унгария, Словения и Румъния. 

Благодарение на своите цялостни продуктови решения и ориентирани към клиента услуги, компанията е пазарен лидер в няколко държави. 

България, като една от най-важните земеделски страни в Югоизточна Европа, е перфектното допълнение към съществуващите пазари на Österreichische Hagelversicherung, продължавайки успешната история на растеж на компанията. 

За повече информация относно компания Агро Застраховане и нейните услуги можете да посетите www.agrozastrahovane.bg/