Къпината се отглежда продължително време на едно място, затова силно изтощава почвата. Обеднелите на хранителни вещества почви не осигуряват нормално развитие на къпините. Освен това от къпиновите насаждения всяка година се изрязва цялата надземна част на плодоносилите издънки, които за своя растеж и развитие са изразходвали много хранителни вещества.

През две години насажденията с къпини се торят с 2-3 т оборски тор, 50-60 кг супер фосфат и 20 кг калиев сулфат на декар. Повечето от нашите почви са запасени с калий и не са описани случаи на затормозяване на растенията от недостиг на калий, но за почви с лош механичен състав внасянето му е наложително, като при всички случаи се избягват хлорсъдържащите торове. Торенето на къпините се извършва през есента и торовете се разхвърлят по редовите ивици. Когато насаждението с къпини се използва и за производство на разсад, торът се пръска равномерно върху цялата площ. Веднага след разхвърлянето на торовете се извършва обработка за заравянето им.

Насаждението с къпини се подхранва всяка година с азотни торове. Добри резултати се получават от амониевия нитрат в доза 30 кг/дка, внесен на два пъти с първата пролетна обработка и по време на усиления растеж на издънките през май, след което се окопава. Разхвърлянето на тора става по редовете, като се внимава да не се засегнат зелените части на растенията и да не се причини изгаряне. Препоръките за есенно внасяне на азотните торове при къпината не са целесъобразни, тъй като при влажна есен някои сортове проявяват вторичен растеж и вегетацията им продължава до зимата. Внасянето на азотен тор в такъв случай засилва и удължава растежа, с което се създават условия за измръзване на къпините. Това е особено вредно при основните промишлени сортове къпини Торнфрий и Смутстем, вегетацията на които продължава до късна есен.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Подхранете почвата още през есента с торове

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Как да направим компост

Птичи тор - подходящ за торене на всички видове растения