Ако желаете още от есента да подхраните почвата с хранителни вещества чрез неорганични (минерални) торове, трябва да използвате само калиеви и фосфатни такива. През зимата азотът бива размит в дълбоките, мъртви пластове, защото плодородната почва не е в състояние да го задържи. Като най-добър изкуствен тор на базата на фосфорната киселина, се е утвърдило така нареченото “томасово брашно” (30 до 50 г на кв. м). С него в почвата трябва да подадете и активен варовик.

От калиевите торове става дума за калиево-магнезиев сулфат (20-25 г на кв. м), защото всички останали съдържат повече или по-малко хлор, който много растения не могат да понасят.

Ако разполагате, или има откъде да закупите органични торове, като костно брашно, рибно брашно и други подобни, можете без колебание да ги използвате (60-80 г на кв. м).

Въглищният прах и саждите са подходящи за подобряване на почвата, но трябва да знаете, че на едно подхранване не бива да се хвърлят повече от 250 г на кв. м. Въглищен прах може да се намери във всички домакинства, където се използват въглища. Не бива да го изхвърляте на боклука, а върху почвата, или върху компостните купове. По същия начин трябва да постъпвате и със саждите. От различните видове пепел, дървесната е подходяща за подобрявана на почвата. Пепелта от кафявите въглища (брикетите) не става, защото замазва почвата и влошава нейните качества.