Какви повреди по пипера причинява тютюневата мозайка?

Тютюнева мозайка по пипераТютюневата мозайка по пипера се проявява и на полето, но е силно вредоносна при оранжерийно отглеждане на пипера. Както при всички мозайки първите признаци на заболяването се появяват по най-младите връхни листа, които са по-бледи, мозаично прошарени и ладиевидно извити. Тъмнозеленият цвят на листата е запазен само в основата на листните пластинки (около дръжката). По-често отколкото при краставичната мозайка, по стъблата и разклоненията се развиват тъмнокафяви до смолисточерни некротични ивици, причиняващи загиване на съответните части. Плодовете на болните растения са дребни, изпъстрени с петна, различни по големина и форма. В резултат на неравномерното нарастване на здравите и засегнатите тъкани повърхността на плодовете става грапава. Общо взето, болните растения са по-ниски и с по-малко листна маса поради окапване на засегнатите листа.

При ранно заразяване и някои сортове пипер, в т.ч. и Шипка, се наблюдава просветляване, а след това текуща некроза на листните дръжки, клонките, стъблото и плодовете. При някои сортове се проявява силно вджуджаване на растенията вследствие задържането на растежа. Цветовете на нападнатите растения остават стерилни. Плодовете, образувани преди заразяването, са прошарени от некротични или хлоротични линийки, пръстенчета и дъгички, които предизвикват силни деформации.

Кой е причинителят на тютюневата мозайка по пипера?

Както при доматите, така и при пипера причинител на тютюневата мозайка е тютюневомозаичният вирус (Tobacco Mosaic Virus - TMV). Пиперът страда от тютюнева мозайка в по-малка стенен, когато се редува с някои други зеленчукови култури, които не се заразяват с причинителя на заболяването. Такива са краставиците, салатите и луковете.

При доматите вирусът на тютюневата мозайка се пренася много лесно при допир на болни растения със здрави. Заразяванията се извършват през пречупените власинки, които се намират в изобилие по доматовите листа. Пиперовите листа обаче са гладки (без власинки), поради което заразяването на надземните части се осъществява по-трудно.

Мерки за ограничаване на тютюнева мозайка по пипера

Предпазните мерки за ограничаване на тютюнева мозайка по пипера, включват обеззаразяване на семената, почвата и торо-почвената смес. Необходима е дезинфекция на инструментите и работния инвентар. Въвеждане на сеитбообращения при отглеждането на пипера с включване на краставици, различни видове лукове и листни зеленчуци.

Препоръчва се разделно отглеждане на разсадите и културите с производствено направление. Необходима е висока агротехника на отглеждане на растенията и обезпечаване на добър светлинен, влажностен и хранителен режим. Третирането с микроелементи повишава общото приспособяване на растенията към околната среда, в т.ч. и устойчивостта им спрямо вируса на тютюневата мозайка. След прибиране на реколтата е необходимо унищожаване на растителните остатъци и дълбока обработка на почвата.

Най-подходящото средство за контрол на тютюнево мозаичния вирус е и отглеждането на устойчиви сортове пипер, което е особено важно за оранжерийното производство на пипер.