Стопанско значение

Плодовете (семената) на кориандъра съдържат 0,8-1,2% етерично масло и 17-24% обикновено масло. От етеричното масло се получават продукти с аромат, наподобяващ рози, кокиче, лимон, теменуга, липа, лилия и др., използвани в парфюмерийната и козметична промишленост. Обикновеното масло на кориандъра намира приложение в текстилната и в полиграфичната промишленост. Семената на кориандъра намират приложение като подправка в консервната и бонбонената промишленост.

Кориандърът е добър предшественик за всички култури и е отлично медоносно растение.

Биологични изисквания за отглеждане на кориандъра

Кориандърът е едногодишна зимоустойчива и влаголюбива етеричномаслодайна култура. При меки зими с абсолютна минимална температура до минус 16-18°С той успява като зимна култура. За добивите на етерично масло особено благоприятна е по-ниската средна дневна температура през фазата узряване.

Кориандърът е взискателен към почвената и въздушна влажност през целия вегетационен период, но най-много се нуждае от влага през периода на образуване на стъбла и съцветия. Засушаването през този период пречи на разклоняването и намалява добива от семена.

Кориандърът има повишени изисквания към почвата. Развива се добре на почви богати на органично вещество, с неутрална, слабо кисела или слабо алкална реакция. Най-подходящи за него са черноземите.

Агротехника при отглеждане на кориандър

Предшественик - добри предшественици са житните, зърнено-бобовите и зеленчуковите култури.

Торене на кориандър - внасят се 40-50кг/дка суперфосфат и 20-30 кг/дка калиев тор, преди основната обработка. С последната предсеитбена обработка се внасят 20-25 кг/дка амониева селитра.

Обработка на почвата - дълбока оран през периода август-септември, на дълбочина 25-30 см. При заплевеляване през есента площта се култивира 1-2 пъти на дълбочина 16-18 см. Рано напролет се провежда плитко култивиране на 6-8 см., с едновременно брануване. Рохкавите почви се валират непосредствено преди сеитбата, а валирането след сеитба е задължително.

Сеитба на кориандър - може да се извърши рано наесен (края на септември), предзимно или рано през пролетта (януари-март). За нашите условия най-подходяща е ранната пролетна сеитба, при първа възможност за работа на полето.

Сеитбата на кориандъра се извършва редово с редосеялка при разстояние от 12,5 до 40 см между редовете. При чисти от плевели почви и прилагане на химични препарати по-високи добиви се получават от гъстата сеитба. Сеитбената норма е от 1,5 до 4 кг/дка в зависимост от междуредието. Семената се засяват на дълбочина от 3-4 см.

Подходящи сортове кориандър са руският Алексеевски - 247, както и нашите Лозен -1, Ранен, Смяна и Янтър.

Грижи през вегетацията - когато площта е заплевелена основно с едногодишни житни плевели (кокоше и кръвно просо, зелена и сива кощрява и др.), с добър резултат може да се приложи някой от хербицидите на база трифлуралин в доза 300 мл/дка, преди сеитбата с инкорпориране на 8-10 см.

След засяването и валирането на посева преди поникване на културата срещу едногодишните житни плевели може да се използва Стомп 330 ЕК - 400 мл/дка и др..

В случаите, когато преобладават едногодишните широколистни плевели (полски синап, щир, лобода и др.), след сеитбата и валирането преди поникване на кориандъра може да се приложи някои от хербицидите на база линурон в доза 150-200 гр/дка.

Кориандърът се напада от болеста Рамулариоза, при влажно и хладно време през периода на бутонизация и цъфтеж. Бутоните и цветовете загиват за няколко дни и растенията придобиват овъглен вид. Опасна болест е и бактериалното почерняване на плодовете, появяваща се след цъфтежа по връхните плодове. Мерките за борба срещу тези болести включват използване на здрав посадъчен материал или обеззаразяването му преди сеитбата, висока агротехника и предпазни пръскания с медни средства.

Прибиране и добиви - прибирането се извършва, когато 70-80% от семената в централните сенници са във восъчна зрялост. Жъне се сутрин рано за да се избегне загубата от оронване на семената. Прилага се разделно прибиране - надземната част се жъне и се оставя на откоси 3-4 дни за изсъхване и доузряване, след което се прибира и овършава с комбайн. Желателно е веднага семената да се почистят.

Добивите при кориандъра са от 90 до 200 кг/дка.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Отглеждане на рукола

Чубрица - отглеждане

Агротехника на морковите, магданоза и пащърнака

Майорана