Карантинният срок на фунгицидите и други препарати е срока между третиране и разграждане на препарата на безопасни за човека метаболити. След този срок, третираните плодове и зеленчуци, може да се консумират от човека. Редица култури изискват третиране с препарати за растителна защита за опазване от болести и неприятели непосредствено преди консумация. Например черешите, ягодите, малините и редица зеленчукови култури също трябва да се третират и след 7-10 дни да се консумират. В такива случаи, трябва да третираме с препарати за растителна защита с кратък карантинен срок. От инсектицидите с кратък карантинен срок са пиретроидите (Моспилан, Децис, Фюри 10 ЕК, Циперкал и др.). Фунгицидите трябва да се проверяват и да се постъпва конкретно.

За опазване на културите от болести и неприятели се налагат няколкократни третирания с препарати за растителна защита. При лозята третиранията са между 3 и 6. При ябълките, за опазване от струпясване и плодови червеи се налага да се извършат 8-10 и повече комбинирани третирания, в предвид на това, че тези вредители се развиват от началото на вегетация до беритба. Броя на третиранията зависи от климатичните условия (залежи, температура, атмосферна и почвена влажност) и от вида на използвания препарат за растителна защита, а имено дали препаратът е системен или контактен.

В зависимост от това е и интервалът между отделните третирания. При нормални климатични условия, контактните препарати имат ефективно действие между 7 и 10 дни. През този период опазват напръсканата част, но не и новия прираст на растенията. В случай на валежи след третирането контактните препарати се измиват и третирането трябва да се повтори.

Системните препаратите за растителна защита проникват в растението и се придвижват от соковете акропетално и базипетално (т.е. по възходяща и низходяща линия), като опазват ефективно и новия прираст през един период от 15-20 дни. Достатъчно е 2-3 часа след третирането със системни препарати да не е валяло дъжд, за да проникнат в растението.

За да се получи най-голям биологически ефект от третирането с препарати за растителна защита, трябва да се съобразяваме със сигнали за поява и развитие на болести и неприятели и средствата за борба с тях, указани в бюлетините на Регионална служба за растителна защита. Ако не разполагаме с такава информация, трябва сами да преценяваме обстановката и да пръскаме през 7-15 дни в зависимост от препарата.

В нашите агрокалендари е указано в кои фази от фенологичното развитие на културите се явяват болестите и неприятелите и какви климатични условия благоприятстват тяхното развитие. В тези срокове трябва да се пръска като се редуват контактни и системни препарати.

Карантинните срокове са указани най-точно в списъка на разрешените за употреба продукти за растителна защита, които Национална Служба за Растителна Защита (НСРЗ) към Министерство на земеделието и храните, издава ежегодно или в етикетите на предлаганите препарати и трябва да се спазват при прибиране на реколтата.