Праховитата главня по ечемика е широко разпространена и силно вредоносна болест. Големи щети у нас е нанесла през периода 1970 до 1980 г., когато в някои посеви нападението е достигнало 15 до 20%.

Кои са симптомите на праховитата главня по ечемика?

До изкласяване главнивите растения по нищо не се различават от здравите. При изкласяването от влагалището на последния лист се показва изцяло превърнат в черна, главнива маса клас, покрит с тънка прозрачна ципа, която след изсъхване се разкъсва и освобождава телиоспорите на патогена. Те извършват масови заразявания по време на цъфтежа. След няколко дни спорите се разсейват и остава да стърчи само вретеното на класа.

Кой е причинителят на праховитата главня по ечемика?

Причинител на праховитата главня по ечемика е Ustilago nuda (Jensen) Rostrup. от клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae, разред Ustilaginales. Черната главнива маса се състои от многобройни телиоспори на гъбата, които са дребни, едноклетъчни, топчести или удължени, с дребни шипчета по обвивката.

По време на цъфтенето на ечемика, телиоспорите попадат върху близалцата на цветчетата. Те покълнват с четириклетъчни базидии. Клетките с противоположни полови знаци от един или от различни базидии копулират и дават начало на дикариотен мицел, който нараства през стълбчето и достига до зародиша. Заразеното зърно се развива нормално и по външен вид не се различава от здравото. Мицелът в него запазва жизнеспособност над 11 години.

При засяване на заразено зърно, едновременно с покълнването му се възбужда и мицелът, който нараства и достига вегетационния връх. Тук зимува, а през пролетта се развива дифузно по стъблото. Когато се образува класът, мицелът го обхваща изцяло, нараства силно и напълно го разрушава, като неповредени остават само вретеното и понякога малка част от осилите.

Причинителят на праховитата главня по ечемика се разпада на голям брой физиологични раси, които се различават по своята вирулентност спрямо отделните сортове. Заразяването се благоприятства от по-висока влажност и умерено силен вятър по време на цъфтежа. Сортовете ечемик, на които растенията цъфтят с по-отворени цветчета и по-продължително време, се нападат в по-силна степен от патогена. От отглежданите сортове ечемик, по-устойчиви към праховитата главня по ечемика са Обзор, Краси 2, Юбилей 100 и Руен, а по-чувствителни - Мираж, Хемус, Диана и Карнобат.