Освен за зърно, царевицата е ценен източник на обемист фураж (зелена маса и силаж) за селскостопанските животни. Основната част от силажа, произвеждан в нашата страна, е от царевица.

Отглеждане на царевица за силаж

царевица за силажТехнология на отглеждане за силаж не се различава от технологията на отглеждане на царевицата за зърно по отношение на предшествениците, обработката на почвата, срока на сеитба и грижите през вегетацията. Съществуват обаче известни различия. Макар че се засява при същите междуредия (70 см), както царевицата за зърно, броят на растенията в декар е по-голям - 12-14 хиляди и зависи от използвания хибрид. Ранните хибриди царевици се отглеждат при по-голяма гъстота, а по-късните при по-малка вътре в реда. Гъстотата на посева за силаж се определя и от едно важно условие - тя трябва да бъде такава, че растенията в него да образуват, макар и по-малки кочани, а стъблената и листната маса в момента на прибирането да са свежи.

Ако междуредовото разстояние е 70 см, за осигуряване на 14 000 растения от декар вътрередовото разстояние трябва да е 10 см, а за 12 000 - 12 см. При първия случай хранителната площ за едно растение е 700 см2, а във втория - 840 см2.

Торене

За получаване на високи добиви царевица, освен другите агротехнически мероприятия, голямо значение има и торенето, като най-важен елемент за силажната царевица е азотът. Примерната торова норма е 16-18 кг N за декар, като 2/3 се внасят преди сеитбата, а останалата част - при второто окопаване на посева.

Прибиране на царевицата за силаж

Царевицата за силаж се прибира със силажокомбайни, когато растенията са в преход на зърната в кочана от млечна към восъчна зрелост.

Отглеждане на царевица за зелено хранене

Царевицата за зелено изхранване на животните се отглежда при най-голяма гъстота на посевите. На декар се осигуряват 20-25 000 растения. Целта е да се създаде посев, който да осигурява зелен тревист фураж за животните, характеризиращ се с биомаса висока смилаемост. В случая не се изисква развитието на кочани, както при отглеждането на царевицата за силаж.

Сеитба на царевицата за фураж

Сеитбената норма зависи от масата на 1 000 семена и от използвания хибрид царевица. Затова за всяка партида семена тя трябва да се определя въз основа на посочения оптимален брой растения на декар, расата на семената и допълнително увеличение на общото количество с до - 15% поради по-ниската полска кълняемост на семената.

Сеитбата на царевицата се извършва редово на 10-12 см. В посевите от царевица за зелен фураж, поради по-голямото засенчване и по-малката хранителна площ, растенията образуват по-тънки стъбла, с по-слабо развита механична тъкан в тях.

Прибиране на царевицата за зелено хранене

За фураж царевицата се прибира във фаза начално или пълно изметляване на растенията. Закъсняването с прибирането след тази фаза може да причини полягане на посева и намаляване на стопанския ефект от културата.

{youtube}bjTcVlDYmtk{/youtube}