По механичен начин може да се унищожи голяма част от неприятелите и източниците на зараза по овощните растения.

овощни растенияВ старите и засъхнали дървета се заселват вредители (корояди и др.), които преминават и върху по-младите. Някои горски видове са гостоприемници на гъботворката, листозавивачките и др., които са опасни неприятели за овощните растения. Причинителят на ръждата по крушата и ябълката прекарва част от своето развитие по хвойната, а възрастните на сливовата плодова оса в първите дни след излюпването се хранят с цветовете на трънката. Изкореняването на засъхналите дървета, на хвойната и трънката в близост до овощните градини допринася за ограничаване на повредите от корояди, гъсеници и ръжда по крушата и сливова оса. Чрез изкореняване на съсънката се ограничава развитието на ръждата по сливата. Отстраняването на болните растения е единственият начин за оздравяване на ягодовите, малиновите и другите насаждения от вирусни и микоплазмени болести.

Някои неприятели (акари, плодови червеи, кръгломиниращ молец, листозавивачки и др.) зимуват под напуканата кора и върху нея по стъблата и дебелите клони на овощните дървета. Чрез остъргване на старата кора, събиране и изгаряне на получените отпадъци се намалява плътността им.

Друга не по-малка част вредители зимуват по клоните на овощните дървета във вид на яйчни купчини (ябълков молец), яйчни пръстенчета (пръстенотворка) и гъсенични гнезда (златозадка). Те могат да се унищожат чрез изрязване и изгаряне. По същия начин се постъпва, когато клонките на касиса са нападнати от стъкленка, малиновите издънки - от дидимела и кониотириум, ябълковите клонки - от брашнеста мана, крушовите клонки - от струпясване и др.

Чрез събиране и изгаряне на окапалите листа могат да се унищожават причинителите на някои важни болести, като струпясване по ябълката и крушата, червени листни петна по сливата и др. Своевременното събиране на опадалите плодове намалява повредите от плодови червеи, кафяво гниене и др. Със същата цел наесен и през зимата трябва да се събират и останалите по дърветата изгнили (мумифицирани) плодове.

За унищожаване на гъсениците на плодовите червеи се използват ловни пояси.

В случаите, когато се пропусне моментът за борба с плевелите в овощните насаждения чрез другите методи (агротехнически и химичен), извършва се покосяване. Макар че не е достатъчно ефикасно, покосяването временно подобрява условията за развитие на овощните растения и за прилагане на другите растителнозащитни методи.