Листно завиване по лозатаЛистното завиване по лозата е разпространено във всички лозарски страни. Особено ясно заболяването се проявява при сортовете Каберне совиньон, Мерло, Пино ноар, Аликант буше, Гъмза и др. Много често външните симптоми на болестта по листата се определят като специфична физиологична реакция на сорта в края на вегетацията.

Причинител на листното завиване по лозата е Grapevine leaf roll virus. Често причинителят на болестта се среща едновременно с вируса на късовъзлието или с вируса на набраздяването на дървесината.

Признаците на листното завиване по лозата започват да се проявяват през втората половина на август - началото на септември и се задържат до листопада. Времето на проявлението зависи в голяма степен от климатичните условия през вегетацията. Симптомите се забелязват най-напред върху ниско разположените листа. Постепенно те обхващат по-горните. Степента на проявлението е различна - при едни лози симптомите се проявяват само върху няколко листа от долните етажи, а при други - върху почти всички. Най-характерният симптом на заболяването е силно завиване краищата на петурата навътре към долната страна и оцветяване на листата в тъмночервено-виолетово при сортовете с червено грозде и в светложълто-зелено при сортовете с бяло грозде. Завитите листа са лъскави, крехки и при смачкване хрущят.

Леторастите имат по-слаб растеж. В края на вегетацията прирастът достига едва 65,5% от прираста на леторастите на здравите лози. Деформации на леторастите не се установяват.

Гроздето на червените сортове не е достатъчно обагрено, с по- ниско съдържание на захари. Милерандаж не се наблюдава.

От болните лози се получава едва 46% от добива на здравите, качеството е понижено, поради което полученото вино е нетипично за сорта - слабо обагрено, недостатъчно плътно, почти без аромат и с нехарактерен вкус.

Много често външните симптоми на болестта по листата могат да се сбъркат със специфичните физиологични реакции в края на вегетацията и естественото застаряване на растенията.

Почервеняване и завиване на листата може да се получи и при механични повреди на леторастите, когато оттокът на асимилатите е затруднен, а също и при повреди от някои неприятели. В тези случаи почервеняване се наблюдава само над мястото на нараняването. Освен това оцветяването е светло до винено-червено, а не - червено-виолетово, както при вируса на листното завиване.

Вирусът на листното завиване се запазва в заразените лози, а се пренася чрез присаждане или чрез някои видове насекоми. Често вирусът се среща в смесена инфекция с вируса на късовъзлието или вируса на набраздяването на дървесината.

Листното завиване е едно от икономически най-важните заболявания по лозата и представлява обект на санитарната селекция за получаване на свободен от този вирус посадъчен материал. Развитието на болестта е по-бързо и по-интензивно при сухо лято. При хладни и влажни условия външните симптоми се проявяват по-късно.