Крушова листна въшкаКрушова листна въшка е един от най-често срещащите се видове по крушата, който й нанася най-големи поражения. Въшката е мигриращ вид. Основният й гостоприемник е крушата, а междинният - лепката (Galium).

Крушовата листна въшка зимува като яйце по крушата. Ларвите се излюпват напролет, когато времето се затопли и започне набъбването на пъпките на крушата. Ларвите отначало смучат сок по показващите се зелени секторчета в самите пъпки, а с разлистването преминават по долната страна на листата. Повредените листа се завиват под формата на тръбичка (цигара) много често напречно или спираловидно на главната жилка.

Първото поколение се развива през май. Възрастните безкрили партеногенетични женски се проявяват, когато венечните листенца на цветовете опадват. През целия си живот една основателка от първото поколение ражда от 60 до 100 ларви. От средата на май докъм средата на юни се появяват крилатите женски. Те прелитат на междинните гостоприемници (лепка), като се хранят с листата и стъблата. На лепката те прелитат със зрели ембриони и веднага започват да раждат ларви. На междинния гостоприемник въшката развива няколко поколения. При силно засушаване въшката преминава по кореновите части на лепката плитко под земята. През есента от лепката полоносещи женски преминават (връщат се) върху основния си гостоприемник - крушата, където раждат по долната страна на листата 5-10 ларви, от които след около 10 дни се развиват половите женски. Мъжките прелитат от междинния гостоприемник й оплождат женските, които снасят по 2-6 светлокафяви яйца. След известно време яйцата почерняват и така остават да зимуват.

Борба с крушовата листна въшка

Борбата срещу крушовата листна въшка се провежда основно по химичен начин, при плътност над праговете на икономическа вредност. Преди цъфтеж ПИВ е 10-15 колонии/100 съцветия или 10% заселени розетки, а след това - 10-15 колонии/100 леторасти.

За борба с крушовата листна въшка могат да се използват препаратите Би-58 - 0,1%, Пикадор 20 СЛ - 0,05%, Пираника 20 ВП - 0,025%, Децис 2,5 ЕК - 0,03% и други.

Балансираното поливане и азотно торене влияят върху интензивността на растеж и също могат да съдействат за ограничаване на намножаването на крушовата листна въшка. Едностранчивото азотно торене е предпоставка за намножаване на листните въшки. Важно мероприятие е борбата с междинните им гостоприемници в района.