Какво представлява краставичната мозайка по пипера?

пиперЗаболяването е твърде широко разпространено по пипера, отглеждан на открито. Краставична мозайка по пипера се проявява главно през втората половина на лятото, в зависимост от летежа на листните въшки, преносители на вируса. В култивационните съоръжения заболяването е без значение.

Първите признаци на заболяването се появяват по връхните листа и разклоненията. Листата от горните етажи са хлоротични, тесни, дребни, деформирани, със зигзаговиден среден нерв, често асиметрични и с изтеглен връх. Върху листата от долните етажи се развиват некротични точки и линийки, както и напетнявания под формата на дъбов лист. Болните растения са като втрънчени, т.е. със силно скъсени междувъзлия и гъсто разположени клонки. Цветовете абортират и не завързват плод. Когато заразяването е станало по-късно, плодове има само в основата на растенията. Все пак, ако някои от цветовете се оплодят, плодовете са мозаично прошарени, понякога дори с ясно изразени пръстеновидни фигури по тях.

Кой е причинителят на краставичната мозайка по пипера и какви са изискванията за неговото развитие?

Причинителят на краставичната мозайка е краставичномозаичният вирус (Cucumber mosaic virus - CMV). За него е характерно, че не се пренася със сок от болни растения по време на извършването на отделите манипулации или при обработката на почвата. В посева от пипер се разпространява главно с помощта на зелената прасковена листна въшка. Семената, получени от болни растения, не носят инфекция т.е. те са напълно здрави.

През неблагоприятния период от годината краставичномозаичният вирус се запазва в редица презимуващи плевелни видове. Листните въшки смучат сок от заразените растения и масово разпространяват инфекцията в пиперовите посеви. По този начин степента на развитие на краставичната мозайка зависи тясно от количеството и срока на летежа на листните въшки. В този смисъл всички климатични фактори, които благоприятстват за масовото намножаване на листните въшки, допринасят за силното развитие на краставичната мозайка по пипера.

Как да се опази пиперът от краставичната мозайка?

Борбата с краставичната мозайка се провежда по-лесно в ранните посеви, когато летежът на листните въшки, преносители на заболяването, е по-слаб. Необходима е пространствена изолация на чувствителните култури от основните гостоприемници на вируса, като краставици, дини, тикви, тиквички и други. Препоръчва се механично унищожаване на първично болните растения.

Химичната борба с листните въшки, преносители на вируса, се извършва посредством контактни и системно действащи инсектициди - Би-58 - 0,1%, Конфидор Енерджи ОД - 0,06%, Пикадор 20 СЛ - 0,05% и други.

Третиранията срещу листните въшки трябва да бъдат насочени и срещу намиращи се в съседство евентуални резервоари на вируса.