Къдравост по прасковата

Болестта заема първо място по разпространение и вредност на вида. Тя е в състояние да повреди от 90- до 100 % от листната маса на прасковите. Това води до преждевременно опадване на листата, което се отразява неблагоприятно върху устойчивостта на дръвчетата към измръзване, намаляват жизнеността им и плододаването през следващата година. Къдравостта при прасковата се причинява от гъбата Taphrina deformans, която зимува между люспите на пъпките и по кората на клоните. При благоприятни условия през зимата и рано през пролетта /влажно време и атмосферна влажност 95-100%/, гъбата започва размножаване. Тази особеност в развитието на патогена е причина за силни нападения на къдравостта по прасковата, дори при много слаба зараза от предната година. Дъждовните капки разнасят инфекцията по короната на дръвчетата.

Пролетта те попадат в разпуканите вече пъпки и заразяват още слабо диференцираните тъкани, преди показването на листата. През този период обикновено температурите на ниски около 10 гр.С, а това благоприятства масовото проявление на болестта. Листата на възраст над два седмици, в които е отложен кутин, придобиват устойчивост.

Оптимални за заразяване са температури от 10 до 20 гр.С. Температури над 20 гр.С спира развитието на гъбата.

Борба с къдравостта по прасковата

Борбата с къдравостта по прасковата е насочена към зимуващата форма на патогена. През периода на покой е задължително да се направят две зимни пръскания. Първото в края на листопада- на есен, а второто ранно на пролет преди набъбване на пъпките. Подходящ разтвор е – бордолезовият разтвор- 2 %, за второто пръскане – 1 % и други фунгициди като – шампион ВП – 03 %, купроксат ФЛ – 0,3 % и др. Рано на пролет до набъбване на пъпките, могат де се използват също и фунгициди като тирам 80ДГ – 0,3 %, дитан ДГ- 0,% и др.

Пръсканията в периода на покой не са достатъчно условие за предпазване на прасковите от заразяване през вегетацията. Това е в резултат на натрупвания голям дефекциозен фон и стечението на благоприятните климатични условия за развитието на патогена. Това прави борбата с къдравостта трудна, а често и неефикасна. Това налага прилагането на допълнителни пръскания и през вегетацията на прасковата, най-вече при хладно и влажно време през пролетта.

Борба с късните пролетни мразове и слани в овощните градини

При високо нападение от предходната година, тези пръскания трябва да започват още при показване боята на цветните бутони и се повтаря през 12-14 дни до момента, в който условията ограничават развитието на гъбата-сухо време и температури над 26 гр.С. Могат  да се използват медни фунгициди, така и дитан ДГ – 0,3%, тирам 80ДГ – 0,3 %, делан  700ВГД – 0,1 % и др. Всички тези препарати са контактни, не проникват в растителните тъкани и имат предпазно, а не системно и лекуващо действие. Това налага след дъжд, пръскането да се повтаря, независимо че не е изтекъл карантинният им срок.  Системно и лекуващо действие срещу къдравостта е фунгицидът скор 250ЕК 0,02 %, който действа и на брашнестата мана по прасковата.

Отглеждане на праскови - особености

При засаждането на нови дръвчета се препоръчва да се търсят по-толерантни към болестта сортове, които за съжаление не са много. Това са:

  • - Редхевън и
  • - Рубиред.

 

Силно чувствителни към къдравостта са сортовете:

  • - Хале,
  • - Майски букет,
  • - Бейби голд,
  • - Юлска едра,
  • - Елберта,
  • - Диксиред,
  • - Файет и др.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Какво представлява калиевият тор, кога се прилага и защо?

Шарката по сливата - опасна болест и за прасковите

Грижите по дръвчетата през април са определящи за реколтата