Босилекът (Ocimum basilicum) е едногодишно растение с характерна миризма. Стъблото е изправено, разклонено, четириръбесто, късовлакнесто или почти голо, високо 20-б0см.

Листата, разположени на дълги дръжки, са 25-70 мм дълги и 13-25 мм широки, яйцевидноланцетни, назъбени, голи или почти голи, зелени или виолетови, по повърхността с многобройни точковидни жлези.

Цветовете са разположени на дръжки, 6 бр. в пазвите на горните листа в прешлените, формиращи рехави класовидни съцветия. Венчето е бяло или бледорозово, тръбесто, двуустно, горната устна е четириделна, долната цяла.

Плодът е сух, разпадащ се на 4 черни или тъмнокафяви орехчета. Масата на 1000 семена е 0,5-1,4 г.

Видът е силно изменчив, което обуславя наличието на много вариетети и форми. Те се различават не само по морфологични признаци, но и по количеството и качествата на етеричното масло и аромата. На базата на тази изменчивост са създадени много сортове босилек. В България са признати и се отглеждат сортовете Тракия и Юбилейна, създадени във Висшия селскостопански институт (ВСИ)-Пловдив.

Босилекът произхожда от тропична и субтропична Азия. Като диворастящ се среща в Източна Азия и Африка. Култивира се в Европа, Азия, Африка и САЩ.

У нас босилек се отглежда в градините в цялата страна.

Екологични изисквания за отглеждане на босилек

Босилекът се нуждае от топлина и светлина. Семената започват да покълват при температура 12-15°С, като оптималната е 20-22°С. Младите растения могат да преживеят при температура около 10°С, но само за кратко - 1-2 дни. Растежът и развитието им спират при температура 10°С, като при около 0°С загиват. При ниски температури и облачни и дъждовни дни по време на бутонизацията и началото на цъфтежа се получава по-малко количество етерично масло в суровината отколкото в слънчеви и топли дни.

Изискванията към водата също са от съществено значение за доброто развитие на растението. Особено необходима е високата почвена влажност при покълването на семената, при развитието на първите същински листа и по време на бутонизацията. Препоръчва се 600-700 мм вода през вегетационния сезон.

За своето добро развитие босилекът се нуждае от богати на хумус почви.

Използваема част. Стрък от босилек и стрък от босилек ронен.

Химичен състав. Активната съставка на босилека е етеричното масло. В зависимост от произхода и сорта съдържанието му варира от 0,5-1,5% в сухата билка. Главни компоненти в етеричното масло са метилхавикол (до 60%), L-линалол (до 40%), евгенол (до 4%) и др. В малки количества се съдържат също цинеол, камфен, гераниол, оцимен и пинен. Освен етерично масло растението съдържа витамините В, С, каротин, танин и гликозиди.

Действие и приложение. Има болкоуспокояващо, противогърчово, противокашлично, диуретично, бактерицидно и антимикробно действие.

Босилекът се използва още от дълбока древност за лечение на редица болести. Сега в модерната медицина билката намира по-слабо приложение. Използва се при инфекциозно-възпалителни процеси на пикочоотделителните и дихателните пътища.

Босилекът намира приложение в парфюмерийната и хранително-вкусовата промишленост за ароматизиране.

Сеитбооборот

Културата се засява или се засажда след зеленчукови или окопни култури и никога върху затревена площ! Може да се отглежда 2-3 години на същата площ, след което културата трябва да се смени.

Почвени изисквания за отглеждане на босилек

Босилекът може да се отглежда успешно само на богати с хумус почви, които лесно се затоплят и имат добър воден режим.

Обработка на почвата

Основната обработка на почвата изисква обилно торене с оборски тор - 4-5 тона, и 30-40 кг суперфосфат на декар през есента преди дълбоката оран. Ако не е имало възможност, почвата се шербетува през пролетта и се извършва ранна дълбока оран. Добрата обработка на почвата е от съществено значение за културата, особено ако се приложи директно засяване. Изорава се не по-късно от 30-40 дни преди сеитбата на семената или засаждането на разсада. При предшественик житна култура площта се изорава на дълбочина 15-20 см, а при окопна култура се дискова.И при двата случая предпосадъчната обработка на почвата се състои в култивиране на площта на дълбочина 15-18 см, с което се оформят бразди за засяване или засаждане.

Размножаване на босилек

Босилекът се култивира по два начина - чрез директна сеитба и чрез разсад.

Директна сеитба

Извършва се от началото на март - за по-топлите райони (със средно дневни температури 14-15° С), до средата на април - за останалата част на страната. Босилекът е много чувствителен към ниските температури, особено младите растения, които лесно загиват.

Поради това, че са дребни, семената се смесват с пясък 1:3 и се засяват на дълбочина 0,5-1 см. За декар са необходими 600-1200 г семена в зависимост от тяхната кълняемост. Засява се ръчно или със сеялка. Разстоянията в редовете са 20-25 см, а между редовете - 45-60 см. Веднага след сеитбата семената се валират. При постоянна дневна температура 18-20°С. С първите поници се появяват след 12-15 дни. Ако температурата е по-ниска от 10°С, семената не поникват и загиват. Ето защо се препоръчва култивирането му да става чрез разсад.

Отглеждане на разсад

Семената се засяват обикновено през втората половина на март в открити или закрити с полиетиленово фолио лехи с ширина 1,2 м. Най-често семената се засяват ръчно, разпръснато или на редове през 10-15 см на дълбочина 0,5 см в предварително добре навлажнена почва. Нормата на засяване на семената от I класа е 4-5 г/м2. За един декар е достатъчен разсад от12-15 м , или 50-60 г семена. След сеитбата семената се покриват с 1 см добре разложен оборски тор и се поливат.

Грижите за разсада се състоят в редовното поливане и плевене в продължение на 5-6 седмици. Разсадът се изнася на полето само след като е преминала опасността от слани, т.е. в средата на май. Готовият разсад има височина 8-12 см, с 5-6 двойки листа и добре оформена коренова система.

Босилекът се засажда ръчно или разсадопосадъчна машина. Разстоянията на засаждане са 45-60 см между редовете и 25-30 см в редовете. При използване на машини за обработка на площта и за прибирането на суровината разстоянията могат да бъдат 70 см между редовете и 17-20 см в реда. След засаждането растенията се поливат.

Грижи за растенията

И при двата начина на размножаване - чрез директна сеитба или чрез разсад, грижите през време на вегетацията на босилека се състоят в наторяване, плевене и окопаване за поддържане на почвата рохкава и чиста от плевели. Провеждат се най-малко 2-3 окопавания. В междуредията те могат да се извършат механизирано, а в редовете - ръчно с мотика.

Ако е необходимо, посевите при директна сеитба се прореждат или подсяват. Това се извършва, когато са образувани 3-4 двойки листа, като разстоянията на растенията в реда трябва да бъде не по-малко то 8-10 см. Подхранването се извършва двукратно с течен оборски тор, компост или азотни торове. Първият път се тори с 10 кг амониева селитра на декар, а вторият - с 10-20 кг преди цъфтеж.

Ако настъпят засушавания по време на по време на вегетацията, насажденията се поливат 1-2 пъти.

Предпазване от болести и неприятели. Босилекът се напада от гъсениците на ливадната пеперуда, от калинките и листните въшки.

За предпазване от вредителите се препоръчва да се води биологична защита. Тя предвижда отглеждане на вида при подходящи почвени и климатични условия, правилна обработка на почвата, правилно торене и дозиране на торовете и др. Необходимо е своевременно изнасяне на заболелите растения извън насаждението и др., както и използване на сортове, устойчиви на болестите и неприятелите.

Извършва се непрекъснато почистване чрез своевременно плевене и окопаване на босилека.

Прибиране на реколтата

Босилекът се прибира два пъти през вегетацията. Първото прибиране е в началото на цъфтежа - юни, тъй като по-късно се влошава качеството на суровината, а може и да се образуват семена. Второто прибиране е в средата на септември, докато все още няма опасност от слани. Стъблата се изрязват ръчно със сърп, лозарска ножица или косачни машини на височина 20-25 см от върха (10-15 см от почвата). При първото прибиране се оставят задължително 2-3 пъпки, от които ще израснат нови стъбла. Растителната маса се изрязва сухо и слънчево време, след вдигането на росата.

Първична преработка на суровината

Събраната суровина се почиства и се пренася бързо за изсушаване, без да се притиска. Листата бързо се запарват, при което почерняват и съдържанието на активни вещества се изменя.

Сушенето се извършва веднага в проветриви помещения на сянка, като стръковете се връзват на снопчета и се закачат на телове. Когато количеството е по-голямо, могат да се използват циментови или асфалтови площадки, разположени на сянка. Изсушаването продължава 3-5 дни.

Ако се използват сушилни, температурата в тях не трябва да надвишава 35-40°С.

Освен за стрък, суровината се използва за получаване на ронен босилек. За целта изсушените стръкове се изчукват внимателно, валират се и се прекарват няколко пъти през веялка за отстраняване на стъблените части. Получената дрога се пресява за отстраняване на праха.

Добиви

От един декар култивиран босилек се получават 1500-2000 кг свежа маса. Рандеманът на суха дрога стрък е 6:1, а за суха дрога ронена - 18:1, или съответно 250-300 кг сухи стръкове и 83-110 кг суха дрога ронена.

Семепроизводство

За получаване на семена от босилек се отделят специални семенни участъци или за по-малки количества - най-добрите растения. Тъй като семената на босилека узряват неравномерно, прибирането им се извършва, когато семената в съцветията на централното стъбло са узрели. Съцветията се отрязват ръчно. Оставят се за до узряване на сянка, след което се оронват и почистват. Средно от декар босилек се получават от 25 до 40 кг семена.

Н.с.I ст. гл.експерт Кр. Дойчев - ОССЗ София област Татяна Ячева

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Градински чай - отглеждане

Технология за отглеждане на Сладък корен - глицириза

Отглеждане на сусам