Бактерийно увяхване по краставиците - Erwinia tracheiphila (Е. F. Smaith Вergey et al).

Бактерийно увяхванеБактерийното увяхване е карантинна за нашата страна болест. Наблюдавана е по краставици и пъпеши, отглеждани в оранжерии и на открито. Болестта се разпространява масово по оранжерийните краставици, отглеждани в хидропоник.

Симптоми при бактерийно увяхване по краставиците

Първите признаци на бактерийното увяхване се наблюдават като увяхване на едно или повече листа на растението, завиване на периферията им надолу и след няколко дни, болните листа изсъхват изцяло и увисват на листната дръжка. Листните дръжки на напълно некротиралите листа пожълтяват и изсъхват, а по-късно омекват и увисват надолу, Стъблата на заразените растения остават дълго време непроменени и външно запазват зеления си цвят. При напречен прорез и натиск на отреза се наблюдава изтичане на бял ексудат.

Причинител на бактерийно увяхване по краставиците

Причинителят е Erwinia tracheiphila (Е. F. Smaith Вergey et al). Бактерията е грам отрицателна, неспорообразуваща, пръчковидна. Върху изкуствена хранителна среда бактерията образува сиво бели кръгли, гладки и блестящи колонии. Бактерията е много чувствителна на изсушаване и се запазва в растителните остатъци само за няколко седмици. Бактерията презимува в краставичните бръмбари от родовете Diabrotica и Acalymma. Напролет заразените бръмбари се хранят от листата на краставиците и ги заразяват през нанесените от тях рани. Бактериите достигат до ксилема, където се размножават бързо и обхващат цялото растение. За разлика от много други видове от род Erwinia тази бактерия не причинява гниене. През устицата заразявания не стават.

Разпространението на бактерията от болни на здрави растения става, чрез краставичните бръмбари или от други насекоми, причиняващи рани по растенията, като мокрици и др. По механичен начин, бактерията се пренася, чрез оръдията за производство или с ръцете на работниците. Заразяването се осъществява само при наличие на капка вода, в която бактерията се придвижва до раната. Инкубационният период е 6-7 дни или повече, ако температурата е неблагоприятна за развитието на болестта. Със семената от болни растения бактерията не се пренася. Гостоприемници на бактерията са всички видве от родовете Cucumis и Cucurbita.

Борба с бактерийното увяхване по краставиците

Борбата е насочена главно към унищожаване на заболелите растения и на приносителите на бактерията.