Бактерийното изсъхване по доматите е силно вредоносна болест, особено за оранжерийните култури, както и за доматите от средно ранното полско производство.

В кои моменти от развитието на растенията се проявява бактерийното изсъхване?

В зависимост от срока на заразяването първите признаци на заболяването се появяват в различни фази от развитието на растенията. Естествено най-рано се появяват признаците по растенията, поникнали от заразени семена. Приблизително по същото време се появяват и по растенията, израснали от здрави семена, но пикирани или разсадени в заразена почва. Проявлението е най-късно, когато заразяването е извършено след разсаждане на растенията на постоянно място чрез различните манипулации - колтучене, пензиране, прекършване и др., които се извършват през този период.

Степента на проявление на признаците зависи много от момента на заразяването. Така че патологичните изменения могат да започнат както още от първия лист, така и от листата, разположени в по-горните етажи, ако заразяването е извършено късно през вегетацията на растенията.

Как изглеждат признаците при системно заразяване на растенията от бактерийно изсъхване

Системната форма на бактерийното изсъхване се проявява при растения, израснали от заразени семена или при вторично проникване на патогена в проводящата система. В млада възраст такива растения увяхват и изсъхват, без да проявяват други външни признаци. При напредналите в развитието си растения болестта протича като типична трахеомикоза (бактерията се развива в проводящите съдове и ги запушва) и се характеризира с два основни диагностични признака в зависимост от гостоприемника и от начина на отглеждане на домати. При детерминантните (безколовите) домати за полско производство се развива жълтеене и изсъхване на листата, което започва от периферията им, постепенно се разраства и обхваща не само листата, но и целите растения. При индетерминантните домати (колтучени и отглеждани на колове), особено при отглеждане в култивационни съоръжения, се наблюдава едностранно изсъхване на съставните листенца, водещо до изкривяване на целия лист. От своя страна нападнатите листа най-често са разположени едностранно върху растенията. И в двата случая при разрязване се наблюдава жълтоохрено до светлокафяво оцветяване на проводящата система, което е добре видимо по стъблата, листните и плодните дръжки. Отделните проводящи снопчета не са еднакво засегнати. При стискане от тях се отделят обилни светли капчици бактериен ексудат. Корените на болните растения са свежи и изглеждат здрави. Върху стъблото се формират надлъжни некротични линии, които могат да се простират от основата на листните дръжки до основата на стъблото. По-късно те се напукват, формирайки раковини. Често в основата на стъблото се образуват многобройни брадавички, но болните растения не са в състояние да образуват нови корени. Системно заразените плодове са едностранно развити, с потъмнели, оводнени тъкани и сиво оцветени семена.

Какви признаци се появяват при локална инфекция от бактерийно изсъхване?

Различните тъкани на всяко болно растение могат да станат източници на инфекция. При силен вятър или буря особено когато са придружени от дъжд, носените от въздушните течения заразени почвени частици нараняват епидермиса на листата и стъблата и кожицата на наедрелите, но все още зелените плодове. В резултат на проникването на бактериите през образувалите се малки ранички се появяват признаци, различаващи се значително от признаците при системната инфекция. По зелените плодове се оформят дребни воднисти петънца, които потъмняват и около тях се образува ореол от белезникаво оцветена тъкан. Тази форма на заболяване се нарича „птиче око” и се среща само при доматите, отглеждани на открито.

Кой е причинителят на бактерийното изсъхване и какви са особеностите в неговото развитие?

Бактерийното изсъхване по доматите се причинява от бактерията Clavibacter michiganensis. Най-благоприятна температура за развитието й е 25-27°С. Загива при 50°С за 10 мин. При топло време бактерията може да преживее в почвата до две години, ако не се отглеждат култури, които тя напада.

За нашата страна основен източник на инфекция са почвата и намиращите се в нея заразени растителни остатъци. Бактерията е в състояние да се запази и в нападнатите растителни остатъци до изгниването им в почвата, поради което те също представляват значим източник на инфекция. Бактерията се запазва и в семената. Обикновено след семедобиването процентът на заразените семена остава твърде малък. Ето защо заразените семена служат за пренасяне на инфекцията предимно от един район в друг, където заболяването не се среща.

В доматовите растения бактерията прониква през рани, причинени при пикирането, присаждането, колтученето и през раничките, образувани от носените от вятъра твърди почвени частици,

Какви загуби може да причини бактерийното изсъхване?

Загубите, които заболяването причинява, зависят пряко от срока и начина на отглеждане на доматите. Бактерийното изсъхване е опасно за ранното и супер ранното производство на домати. Причината за това е следната. От заразените единични растения, поникнали от заразени семена, при колтученето заразата се разнася бързо из целия посев, така че до края на вегетацията почти не остава растение, което да не е заразено в една или друга степен. С растителните остатъци бактерията попада в почвата, където се запазва до следващия вегетационен период.

Борба с бактерийното изсъхване

Системата за борба с бактерийно изсъхване е комплексна, включва различни методи и средства и започва още в предходната година. За ограничаване на бактерийно изсъхване трябва да се унищожават на заразените растителни остатъци след прибиране на продукцията. Избор на подходящ предшественик, качествена обработка на почвата, унищожаване на плевелите. Необходимо е да се спазва 2-3-годишно сеитбообращение. Трябва да се избягва на прекомерното навлажняване, както и на поливането непосредствено след обработка на почвата. Обеззаразяване на почвата и торопочвената смес при разсадопроизводството чрез пропарване. Термично обеззаразяване на семената. На термично обеззаразяване се подлагат само семена с висока жизненост. Използване на здрав разсад. Контролирането на епифитната, патогенна популация на бактерите в разсадна фаза обезпечава получаването на здрава продукция на полето. Борбата с бактерийно изсъхване се осъществява през вегетацията чрез третиране с фунгициди, съдържащи медни съединения.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Как да се борим с болестите причинени от патогенни бактерии по доматите

Доматеният миниращ молец е нов неприятел за България

Листно завиване по доматите