Бактериално изсъхване по доматите "птиче око"
Силно вредоносна болест, особено при средноранните полски домати.Загубите са толкова големи, колкото по-рано е станало заразяването. В оранжериите признаците се появяват непосредствено преди да се зачервят първите плодове или при първите беритби. Подобни са признаците и по растенията на полето, като в много редки случаи болестта се явява в по-ранни фази. Обикновенно по най-ниско разположените листа се появява изсъхване, което засяга само част от тях. Листната петура от другата страна на листната дръжка остава нормална. Дръжката се извива дъгообразно към изсъхналата страна. След известно време изсъхва целият лист. Болестта се разпространява от старите към младите листа, докато достигне върха. Отначало върхът завяхва само в горещите часове на деня, но впоследствие изсъхва цялото растение. Бактериалното изсъхване е много характерно и лесно се открива в млада възраст, по-късно когато обхване цялото растение и се разпространи вторична гъбна зараза се разпознава трудно. При напречен разрез на стеблото се вижда, че то е по-тъмно, проводящите съдове са кафяви. По плодовете се явява петносване, напомнящо птиче око, откъдето идва и името на болестта. Отначало по зелените плодове се появяват малки бели петна разположени в основата около дръжката. Постепенно петната се увеличават и в центъра им се образуват малки черни язвички. Около почернялото петно се появява светъл ореол, който по-късно побелява. Когато патогена проникне вътре в плода, се появяват  по-тъми жилки, а плацентата се разрушава.
Борба - използват се здрави семена, обеззаразяване на семената и торовите смески е задължително. Използване на устойчиви сортове. Отстраняването на колтуците да не става с ръце, да се използва нож. Своевременно отстраняване на първите болни растения, да се проверява поливната вода за зараза. Вкрая на вегетацията да се изнасят растителните остатъци. В оранжериите почвите периодично да се обеззаразяват. Да се прилага сеитбообращение, редуване с култури които не се нападат от тази болест.


Бактериално увяхване
Среща се много по-рядко. Наблюдава се в оранжериите и на полето. Най-характерно за тази болест е бързото увяхване на растенията, което започва от старите листа, обхваща цялото растение и то загива. Листата са по-светли хлоротични и болните растения се виждат отдалече. При напречен разрез на стеблотоили листа се вижда, че проводящите тъкани са покафенели, но не са разрушени и кухи, както при бактериалното изсъхване. При притискане от тях изтича тъмен сок. По цялото себло най-вече в основата му се образуват допълнителни  въъздушни корени.
Борба - същата както при бактериалното изсъхване.


Върхово гниене
На върха на плода се образува голямо хлътнало петно с тъмен оловен или черен цвят, което постепенно обхваща цялата връхна част. Гниенето не отива на много дълбоко, а засяга само кожицата на плода и тънък слой тъкан под него. Понякога при влажно и дъждовно време въърху петната се заселват вторични сапрофитни гъби. Болестта засяга още зелените плодове преди узряване и те се зачервяват преждевременно. Според изследванията върховото гниене се причинява или от паразитни бактерии или е в резултат от неправилно отглеждане.
Борба - спазване на изискванията за оптимално хранене, воден и въздушен режим, а когато има опасение за бактериална зараза своевременно изнасяне и унищожаване на засегнатите растения.


Бактериално струпясване
Тази болест има локално разпространение. По листата, листните дръжки и стеблата се развиват дребни неправилни, воднисти, много тъмни повърхностни петна, заобиколени с тясна хлорофилна ивица. По-късно петната некротират и центъра им се разкъсва. Силно повредените листа бързо пожълтяват и окапват. Специфичните признаци на болестта са по-добре забележими върху зелените плодове. Появяват се тъмни петна, ограничени с воднист венец. След това те порастват и се вдълбават навътре. По-късно петната се превръщат в струпеи, тъканта около повреденото място се оводнява и загива.
Борба - правилна агротехника. Да се избягва монокултура. Обеззаразяване на семената. Борба с плевелната растителност, която се явява гостоприемник за бактерията. Устойчиви сортове. През вегетацията пръскане с медни препарати - бордолезов разтвор 1%, купроцин супер 0,3%, шампион ВП 0,3%, фунгуран ОН50ВП 0,3%. Пръскането се прави през 14 дни от момента на поникване на растенията до започване на масовот плододаване.


Черно бактериално струпясване
По време на фаза масов цъфтеж и плододаване по листата и стеблата, по листните и цветните дръжки се образуват удебелени некротични петна подобни на струпясването. Когато поразяването е силно, листата пожълтяват и некротират. По зелените плодове се образуват много черни, изпъкнали петънца. Тъканта около тях е по-тъмно зелена в сравнение с околната. Повредите са повърхностни. Често петната се сливат и образуват големи струпейни участъци, които могат да покрият плода.
Борба - Устойчиви сортове, обеззаразяване на семената термично при 53гр за 30 минути или чрез бактерицин препарат 10г/кг семе. През вегетацията се правят пръскания с медни препарати - същите като при бактериалното струпясване.
Автор - Иванка Митова

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Магнезиевото гладуване при доматите е широко разпространено в оранжериите

Болести при доматите причинени от недостиг или излишък на азот

Шербетуването при зеленчуците ускорява зреенето и повишава добива