бактериален рак по лозатаБактериален рак по лозата е силно вредоносна болест, особено в младите лозови насаждения. Характерно за бактериалния рак по лозата е, че туморите се появяват по стъблото, рамената, чеповете и плодните пръчки. Обикновено се засягат зрелите части и много рядко зелените леторасти. Заразените растения образуват по-слабо развити леторасти и частите, образувани над местата с тумори, могат да загинат.

В началото туморите са гладки, светложълти или бледорозови, но постепенно добиват зърнеста структура, втвърдяват се и потъмняват. Размерите им са от 0,5 до 10 и повече сантиметра. Силните зимни студове, които причиняват напукване на кората, създават условия за заразяване на лозите. В някои райони на страната се наблюдава масова поява на бактериален рак по високостъблените лози. Причините за това явление са неправилно извършване на резитбата (нанасяне на рани по стъблото и кордоните), механични повреди от режещите инструменти, градушка, напуквания от студ и др. Източник на зараза обаче може да бъде и заразеният посадъчен материал. Общо взето, бактерийният рак по лозата взема все по-големи размери и представлява сериозна опасност за лозята. Затова и борбата с бактерийният рак по лозата трябва да се води упорито и настойчиво.

Основна стратегия за борба с бактериален рак по лозата

За предотвратяване появата и развитието на болестта трябва да бъдат засаждани лози, свободни от зараза. Полезни са практиките, ограничаващи повредите от измръзване, например загребване на младите лози и торене с калиеви торове през есента. В плододаващи лозя, където е установено заболяването, резитбата трябва да се извърши преди започване на сокодвижението, като първо се режат здравите лози, а след това болните. След резитбата на болните лози ножиците и триончетата се дезинфекцират чрез потопяване в 0,3% хлорамин Б.

При установяване на нападнати растения през първите 3 години след засаждане на лозовото насаждение те трябва да бъдат изкоренявани и унищожавани.

Известна устойчивост към причинителя на бактерийния рак по лозата показват сортовете Ркацители, Мискет отонел, Пино гри, Ризлинг рейнски, Ризлинг италиански, Алиготе, Юни блан, Врачански мискет, Пино ноар.