В резултат на целенасочената селекция за висока носливост и дългогодишно изкуствено люпене пъдпъдъците са загубили способността си да мътят и да се грижат за малките си. Поради това яйцата от пъдпъдъци се люпят само изкуствено в люпилни.

Изискванията към яйцата за люпене са да бъдат пресни, чисти, немити, с правилна форма на черупката, без дефекти и различни калциеви наслоения. Някои от тези дефекти се предават по наследство на поколенията. Масата им трябва да е над 8 грама - оптимално за яйцата на птици от яйценосното направление – около 10 грама, а за месодайното - 12-16 грама. За да не се зацапват, яйцата се събират веднъж всяка вечер и 1-2 пъти – сутрин. В практиката е прието да се съхраняват до 7 дни при нормални условия, поставени с върха надолу. Ако се разполага с хладилно помещение, в което се поддържа температура 13-15 градуса, времето на съхранение може да се удължи с още 7 дни. При съхранение при стайна температура след 7-ия ден люпимостта се понижава до 3 на сто дневно. След изваждане от хладилната камера яйцата се оставят в помещението, където е инкубаторът за още 2-3 часа, за да се темперират.

Ако охладените яйца се поставят веднага в инкубатора, може да получат температурен шок, в резултат на което се влошават люпилните им качества.

Преди влагането в инкубатора яйцата трябва да се дезинфекцират. Най-разпространеният начин е фумигирането – обгазяване с формалинови пари. Използва се класическият метод, при който за фумигиране на 1 куб. м са необходими 35 мл формол (40-процентов разтвор на формалдехид), 23,5 г калиев перманганат и 17 мл дестилирана вода. Според обема на фумигационната камера в порцеланов или емайлиран съд се поставят формалинът и дестилираната вода. След това бързо се изсипва калиевият перманганат, сместа се разбърква със стъклена пръчка и вратата се затваря плътно. Времето за експозиция е 45 минути при температура 25oC.

Формалиновите пари са отровни и трябва да се вземат мерки за опазване на здравето на хората и околните животни. След фумигирането шибрите на вентилационните отвори се отварят, вентилаторите се пускат в действие и камерата се проветрява. Ако се установят остатъчни формалинови пари, те трябва да се дезактивират с 15-20 мл амонячна вода за 1 куб. м обем на камерата.

Инкубацията на яйцата продължава 16-18 дни.

Яйцата може да се зареждат в инкубатора на една или на две партиди през 7 дни. При зареждане на една партида яйца температурата през първите дни се поддържа на 37,7–37,8oC, а от седмия ден се понижава на 37,5-37,6 oC при относителна влажност на въздуха 65 на сто или 32oC на влажния термометър през първия период и 55 на сто или 29-30oC – през втория.

При зареждане на две партиди яйца температурата се установява на 37,5-37,6oC и относителна влажност на въздуха 55,6 на сто. Вентилационните отвори се отварят от една четвърт до една втора, за да осигуряват 1- 1,5 куб. м на час на 1000 яйца. Според американски изследователи увеличаването или намаляването на температурата в инкубатора с 0,4-1,1oC се отразява неблагоприятно върху развитието на ембрионите и жизнеността на излюпените пъдпъдъчета.

Температурата в люпилния шкаф, в който яйцата се прехвърлят след 14-ия ден, се поддържа на 37,4 градуса при влажност на въздуха 55-60 на сто. От началото на начукването на черупката температурата се понижава на 37,2 на сто, а влажността се увеличава до 75 на сто. През 17-то денонощие се излюпват около 80 на сто от пъдпъдъчетата.

В малките инкубатори с горно отопление и без добра вентилация през първите дни температурата може да бъде до 39,4oC и 37,8oC през последните три дни при посочената влажност.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Взискателните пуйчета

Видове фуражи за изхранване на птиците

Паразитни болести по птиците