Дължи се на прекаленото прегряване на яйцата в инкубатора и на недостатъчната вентилация. Много често се наблюдава и то в доста тежка форма, след 18-ия ден от инкубирането. Признаците варират според времето, през което е дошло прегряването. Ако то се е получило през първите дни на инкубирането, наблюдават се различни уродства на плода, докато при по-възрастните зародиши прегряването причинява не само голяма смъртност, но и предизвиква ненормални положения на зародиша в черупката. Най-после прегряването през дните на излюпването е причина за следното явление – освободилото се от черупката пиленце държи главата си обърната нагоре, с тил, поставен върху гърба. Като профилактична мярка освен регулирането на температурата от значение е осигуряването през време на инкубацията на добра вентилация, която трябва да бъде особено засилена от 13-ия до 15-ия ден за яйцата от кокошки и от 22-ия до 23-ия ден за яйцата от патици и гъски.