От спирохетозата боледуват домашните и дивите птици, като болестта протича предимно остро и е съпроводена с депресия, треска, парези на крайниците, диария.

Причинителят на спирохетозата много често се предава с кръвосмучещи външни паразити. Най-голямо значение от тях имат персийският кърлеж (мекият кърлеж, капушът), дървениците, кокошинките. Най-чувствителни към болестта са кокошките и гъските, следвани от патиците, пуйките, фазаните и дивите птици. По-младите птици боледуват по-тежко от спирохетоза и с по-голямо отпадане, отколкото възрастните птици. Птиците се заразяват през устата и чрез кърлежите преносители. Поради това обикновено болестта е разпространена там, където съществува персийският кърлеж. Кърлежите са активни през нощта и топлите сезони на годината. Пребивават в цепнатините на дървенията и в пукнатини, в мазилката на стените и тавана, между тухлите, в зидарията. През нощта нападат птиците, смучат кръв, при което ги заразяват. Известна е способността на персийския кърлеж да преживява продължително време, без да се храни, запазвайки дори способността да заразява.

Инкубационният период на болестта спирохетоза е 4-7 дни. Като правило болестта протича остро, но при кокошките - понякога и по-бавно. Характерно е внезапното повишаване на температурата на тялото до 43°С и повече. На това ниво тя се задържа няколко дни. Птиците са слабо подвижни, стоят със затворени очи, скриват главата си под крило, апетитът е намален, имат силна жажда, появява се диария, парализи на крилете и краката. Птиците болни от спирохетоза бързо отслабват, изтощават се, трудно се придвижват. След 3-5 дни температурата рязко намалява, гребенът, който е загубил свежестта си и увисва встрани, посинява, птицата изпада в кома и умира. При пилетата, гъсетата и патетата на 3-4-седмична възраст болестта почти винаги завършва със смърт. При по-бавното протичане на болестта признаците са по-слабо изразени и на преден план излизат парализите на крилете и краката и силното изтощение.

Спирохетозата успешно се лекува с осарсол и фармазин. Осарсолът се дава в началото на заболяването по 1/2 таблетка два пъти дневно. Антибиотиците може да се приложат инжективно или с водата за пиене в лечебни дози.

Трябва да се знае, че много важна мярка срещу спирохетозата е борбата срещу преносителите й - персийския кърлеж, дървениците. Борбата с тях е трудна и трябва да се търси помощта на специалистите. В новоизгражданите постройки за птици не трябва да съществуват условия за развитие и укриване на кърлежи и дървеници. За борба със спирохетозата се произвежда ваксина, която е ефикасна и се прилага инжективно.

ВИЖТЕ ОЩЕ:

„Изсипване" при кокошките

Люпене на яйца от пъдпъдъци

Колибактериоза при кокошките

Лекарствена профилактика и лекуване на птиците