При отглеждането и използването на пчелните семейства пчеларят трябва да знае тяхното състояние, за да може да ги подпомага в тяхното развитие. Това става чрез прегледите. Прегледите на пчелните семейства биват пълни и частични.

преглед на пчелните семействаВидове прегледи на пчелните семейства

При пълните прегледи се прави по-подробна преценка на състоянието на семействата. При кошерите система дадан-блат и лежак се извършват най-много четири пълни прегледа през годината:

  1. преглед пред медосбора (главната паша);
  2. преглед след медосбора;
  3. есенен преглед при зазимяването на пчелните семейства.

Частичните прегледи се извършват между пълните. С частичните прегледи се цели да се изяснят само отделни въпроси и да се окаже определена помощ на пчелните семейства. Към частичните прегледи може да се отнесе и осведомителният пролетен преглед.

Време на провеждане на прегледите

Прегледите на пчелните семейства трябва да се извършват в топло и тихо време, за да не се простуди пилото. Пълните прегледи се извършват при температура на въздуха не по-ниска от 15°С на сянка, но още по-добре при 18°С, а частичните могат набързо да се извършват и при по-ниска температура, но не под 12°С. Поради това ранните пролетни прегледи на пчелните семейства трябва да се извършват по обедните часове, когато е най-топло. По-късно през пролетта, щом времето се затопли, преглеждането трябва да става предимно привечер или сутрин, когато летенето на пчелите е слабо, за да не се предизвика кражба между пчелните семейства, ако няма паша. В топло време само при добра паша прегледът може да се извършва целодневно, при което той са улеснява от това, че повече от летящите пчели са навън.

Не бива да се правят прегледи на пчелните семейства във ветровито, облачно, преддъждовно или дъждовно време, защото пчелите силно се дразнят и много жилят, а и пилото и яйцата лесно загиват при засъхване или от попаднали капки вода по него.

Сутрин много рано и вечер късно, както и в студено време през деня, когато всички пчели са в кошера, преглед не трябва да се прави. Тогава не само че може да се простуди пилото, но пчелите настървено жилят и се пъхат в дрехите, ръкавите и крачолите на топло, като затрудняват много прегледа.

Излишни прегледи без нужда, а само от любопитство не трябва да се правят, защото с това се пречи на нормалната работа на пчелните семейства, което се отразява неблагоприятно на тяхното развитие и продуктивност.