пчелиПчелите работнички от един и същ кошер се отнасят безразлично една към друга и враждебно към пчелите от други пчелни семейства. В същото време те се отнасят добре към пчелите, макар и от друг кошер, но които донасят в кошера нектар, прашец или вода. Също така пчелите работнички добре се отнасят и към младите пчели независимо от кой кошер са. Младите пчели се отнасят добре към старите пчели както от своето, така и от другите пчелни семейства. Тази особеност позволява да се подсилват пчелните семейства, като им се добавят млади пчели.

Отношението на пчелите работнички към своята майка от същия кошер е добро. Но ако тя е вече стара или е повредена, без крак, с повредено крило и др., те могат да я подменят, като отгледат нова майка.

Пчелите работнички от даден кошер се отнасят враждебно към майка от чуждо пчелно семейство при наличие на своя. Пчелите работнички могат да приемат чужда майка или чужд маточник само ако нямат майка или свой маточник.

За да се придаде с успех чужда майка или маточник, е нужно пчелното семейство да е осиротяло и то не повече от три часа. При по-дълго време след осиротяването пчелното семейство се стреми да си заложи свой маточник и тогава пчелите не приемат нова майка или маточник.

Пчелната майка е безразлична както към своите и към пчелите от други кошери, така и към търтеите - свои и чужди, обаче има определено враждебно отношение към всички други майки и маточници.

{youtube}lE-8QuBDkkw{/youtube}