подходящо място за пчелинЕдно място може да се определи като подходящо място за пчелин, когато притежава следните основни белези:

  • слънчево, топло, сухо, защитено от вятър;
  • достатъчно храна в обсега на летежа на пчелите;
  • от гледна точка на пчеларя - добри възможности за достъп с транспорт.

Слънчево, топло, сухо място за пчелин

Изискванията за подходящо място за пчелин са особено важни през пролетните месеци. Разположените на такива места пчелни семейства извършват очистителното облитане навреме. При това те се освобождават от всички възможни причинители на болести. Мъртвите пчели и отпадъците се изхвърлят. Въпреки че във всеки пчелен кошер има причинители на нозематозата, на такива места те почти нямат възможност за разпространение. Повишената интензивност на летежа дава гаранции, че през настоящата пролет ще бъде осигурена достатъчно храна. Това стимулира инстинкта за почистване и така влияе върху активността на строителната дейност и количеството на отглежданото пило, което води до развитието на силни семейства.

Защитено от ветрове място за пчелин

В сравнение с другите насекоми медоносната пчела е много бърз летец, особено когато е натоварена и започне да се снишава за кацане. Понякога обаче тя действа доста непохватно. Доказателство за това са неизброимите мъртви пчели през слънчевите пролетни дни в местата, изложени на източни ветрове -при кацането те често биват захвърлени в тревата и там се вцепеняват при температури под 10°С. Обикновено това са натоварени с прашец пчели. Ето защо логичният избор на място за пчелин са защитените от вятъра места.

Ограничен обсег на летене на пчелите

Ограничен обсег на летене на пелите е далечина на полета, или полезен радиус на летене. Пчелата може да лети на ограничено разстояние. В ранна пролет разстояние на летене е около 1-2 км, но с напредването на пролетта и намаляването на пашата се увеличава на 3 до 4 км. Когато кошерът е поставен на място с лесен достъп до достатъчно храна под формата на нектар, цветен прашец и вода не само се предотвратяват загубата на пчели, но и се създават благоприятни условия за непрекъснато развитие, а понякога това е свързано и с увеличаване на реколтата.

Посока на излитане на пчелите

Посоката на излитане на пчелните семейства зависи много от пригодността на мястото за пчелина.

В ранна пролет е важно входовете на кошерите да са с югозападно или югоизточно изложение, пчелите за да могат да почувстват първите слънчеви лъчи по-късно, когато външната температура е над 14-15°С. По този начин загубите на пчели се предотвратяват в значителна степен. През есента и лятото входовете на кошерите трябва да са обърнати на изток, с оглед първите слънчеви лъчи да огряват входовете. През тези месеци, температурата на въздуха е благоприятна и сенчестите места не оказват пагубно влияние, в такава степен както в ранна пролет. Пчелните семейства могат да бъдат поставяни на места под дървета с рядка сянка, но не и под орех или до сграда, защото голямата сянка пречи на доброто им развитие.