България се присъединява към искането за увеличаване на тавана на помощта „de minimis“ в сектора на селското стопанство, рибарството и аквакултурите. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Георги Тахов на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Люксембург.

Четете още: ДФЗ преведе над 31 млн. лева за протеинови култури за Кампания 2023

На заседанието делегацията на Германия, от името на делегациите на България и още 13 държави членки, представи искане към Европейската комисия за увеличаване тавана на „de minimis“ в селскостопанския сектор на предприятие до 50 000 евро, в продължение на три години и съответно националните тавани за държавите членки.

Общата селскостопанска политика на ЕС се нуждае от адекватен бюджет, който осигурява справедливо ниво на подпомагане на фермерите, за да няма неравнопоставеност на земеделските стопани в Европейския съюз, заяви министър Тахов. 

„От съществено значение е да се работи за изравняване на нивата на директни плащания, за да могат земеделските стопани от държавите с по-ниски плащания да се чувстват равнопоставени на останалите фермери в ЕС“, допълни той.

На дискусия за свързаните с търговията въпроси на селското стопанство министърът на земеделието и храните заяви, че е необходимо предварителните оценки на въздействието на търговските споразумения и автономните търговски мерки на ЕС да включват по-детайлен анализ. 

Целта е да не се стига до компрометиране на жизнеспособността на чувствителни земеделски сектори. Подходящ инструмент за ограничаване на негативното въздействие е въвеждането на тарифни квоти с нулево или намалено мито, вместо пълна либерализация. Добре би било и предварително да има яснота за евентуални мерки за подпомагане на уязвимите сектори.