кивиПри избора на растение за засаждане трябва да се знаят някои специфични особености: корените трябва да са разположени в кръг и с множество разклонения. Не трябва да има забележими следи от нематоди, и да притежават жълтеникъв оттенък - признак за жизненост. Стъблото да бъде с диаметър 10-15 мм независимо от намина на размножаване. При растение, получено чрез вкореняване дължината е необходимо да бъде 25-35 см, а при присадените растения трябва да бъде 80-100 см, а дебелината на стъблото до присадката е необходимо да бъде 8-10 мм. Корените им да са здрави. Почернелите корени и леторасти са резултат от измръзвания.

За да се получи ранен добив е необходимо да се засаждат двегодишни дръвчета. В топли райони се препоръчва засаждане на присадени дръвчета, а в по-хладни райони, получени от резници. Растенията, получени от тъканни култури стъпват по-късно в плододаване, което се дължи на увеличен ювенилен (младенчески) период и не се препоръчва от икономическа гледна точка. Времето за засаждане на дръвчетата е през есента или пролетта. В районите с по-мека зима може да се засади киви и през есента, когато с валежите корените се разполагат плътно в почвата и след затопляне започват да се развиват, а в районите с късни пролетни мразове може да се изчака тяхното преминаване, а ако е невъзможно при по-ранно засаждане трябва да се вземат мерки за тяхната защита от студа. Кивито е чувствително към овлажнената и тежка почва. Бързо реагира на прекомерната влага. От друга страна в такива почви добре се развиват и гъбните заболявания, причиняващи загниването на корените.

При засаждане на киви е наложително доброто загърляне на растенията, което ги предпазва от повърхностните води и прекомерно ниските или високите температури. Преди засаждане на растенията, те се почистват от изсъхналите корени. Ако подкаралият летораст е слаб, той се съкращава на две пъпки, с което се осигурява подкарване на здрав летораст. Ямките за засаждане са с размери 40-40 см. В дъното на ямката се засипва рохкава пръст от горната част на почвата и угнила оборска тор, след което корените се притъпкват внимателно. Поливането заедно с покриването на корените с пръст е задължително. След това се забиват подпорни колчета с дължина - 2-2,5 м и дебелина 3-4 см. При засаждането на дръвчетата, които са в пластмасови торбички или торопочвени кубчета по корените, няколко часа преди да се засадят се поливат с вода и се изкарват внимателно, след което се поставят в ямката и се притъпкват внимателно.